College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt met behulp van een formateur beslist met welke politieke partijen het best een college is samen te stellen. Deze partijen leveren een of meer wethouders die samen met de burgemeester het college vormen.

Het college van B&W voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren, het aanpassen van een gevaarlijk kruispunt en het verkopen van grond.

In de wekelijkse collegevergadering komt alles aan de orde waarover een besluit genomen moet worden. Onderwerpen die een raadsbesluit vragen legt het college ter behandeling voor aan de gemeenteraad.

Coalitieakkoord

De partijen die in het college zitten (ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA) hebben in het coalitieakkoord (2022-2026)externe-link-icoon vastgelegd welke plannen ze in deze bestuursperiode willen uitvoeren.