Onderscheidingen

Bent u iemand die een onderscheiding verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd voor vele maatschappelijke doelen in.

Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen.

Iemand voordragen?

Als u iemand voor een koninklijke onderscheiding wilt voordragen, dan moet dat een inwoner van Zwolle zijn. U moet uw aanvraag indienen bij de burgemeester van Zwolle. Bovendien moet uw initiatief door meer mensen in de Zwolse samenleving worden ondersteund. Op deze pagina vindt u meer informatie over het decoratiestelsel en het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheidingen

In het decoratiestelsel dat in 1996 is herzien, ligt de nadruk op de bijzondere, persoonlijke verdiensten van iemand voor de samenleving. Het kan gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om buitengewone prestaties van mensen in hun werk. Iedereen die zeer aansprekende prestaties heeft verricht, kan in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. 

Iedereen kan iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Hiervoor moet u een onderbouwd voorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u voor onderscheiding wilt voordragen. 

Een jaar vooraf

Voor de ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag) moet uw voorstel uiterlijk 1 mei in het jaar ervoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wilt u iemand op een ander moment in het jaar voordragen? Dan moet uw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.

Welke onderscheiding?

Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in twee orden:

  • De Orde van de Nederlandse Leeuw
  • De  Orde van Oranje-Nassau

Wie voor welke orde in aanmerking komt, is afhankelijk van de aard van de verdiensten. Op deze pagina leest u welke onderscheidingen er zijn en hoe u iemand voordraagt.

Ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden in één van de beide orden. Zulke ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ moeten uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie wordt verwacht. 

Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. De verdiensten moeten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan iemand is verbonden. De samenleving moet er ook baat bij hebben.

Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Zwolle heeft een verordeningexterne-link-icoon voor gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld. Op advies van burgemeester en wethouders kunnen personen en instellingen worden onderscheiden voor bijzondere prestaties of verdiensten:

  • De Erepenning 
  • Het Ereburgerschap 
  • Jong Goud Zwolle

De criteria voor het verkrijgen zijn strikt omdat onderscheidingen weinig waarde hebben als ze lichtvaardig worden toegekend.

Erepenning en ereburgers

De gemeente Zwolle hecht aan de bijzondere relatie met haar houders van de erepenning en de ereburgers. Om die band met de stad tot uitdrukking te brengen worden erepenninghouders en ereburgers uitgenodigd belangrijke evenementen (bijvoorbeeld herdenkingen en vieringen, symposia, koninklijk bezoek) bij te wonen. Daarnaast vindt elke collegeperiode een reünie plaats.

Jong Goud Zwolle

Voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar kent de gemeente Zwolle sinds 2009 de onderscheiding Jong Goud Zwolle. Het is een bijzondere vorm van waardering van de gemeente voor jonge Zwollenaren die zich vrijwillig inzetten voor de stad en de mensen in hun omgeving.

Leidraad

Onvolledige of niet goed onderbouwde voorstellen voor een onderscheiding kunnen we niet in behandeling nemen. Om dat te voorkomen hebben wij voor u een Leidraad koninklijke onderscheidingen gemaakt. U kunt deze opvragen bij de afdeling Kabinetszaken van de gemeente Zwolle:

Lees deze leidraad daarom eerst goed door voordat u een voorstel indient.