Orde van Oranje Nassau

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden:

  • Ridder Grootkruis
  • Grootofficier
  • Commandeur
  • Officier
  • Ridder
  • Lid

Voor deze orde komen mensen in aanmerking die (langdurige) bijzondere dingen voor de samenleving doen/hebben gedaan. Denk aan de vele vrijwilligers die actief zijn bij allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet:

  • verenigingen draaiende houden,
  • organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.