Ereburgerschap

Als overtreffende trap op de erepenning is het ereburgerschap van de stad Zwolle ingesteld.

Ligt bij de erepenning het accent op de bijzondere verdiensten als ambassadeur van de stad, bij het ereburgerschap ligt dit op uitzonderlijke verdiensten. De ereburger ontvangt een legpenning en een draaginsigne van goud.

Voor het toekennen van deze gemeentelijke onderscheidingen kunnen, anders dan bij Koninklijke onderscheidingen, geen aanvragen worden ingediend. Het toekennen van de erepenning is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad kent het ereburgerschap toe op voordracht van het college.