Ereburgerschap

Voor uitzonderlijke verdiensten

Als overtreffende trap op de erepenning is het ereburgerschap van de stad Zwolle ingesteld. Ligt bij de erepenning het accent op de algemeen erkende bijzondere verdiensten, bij het ereburgerschap ligt dit op uitzonderlijke, algemeen erkende verdiensten. 

De gemeenteraad kent het ereburgerschap toe op voordracht van burgemeester en wethouders. De ereburger ontvangt een legpenning van goud en een oorkonde.