Erepenning

Voor personen of instellingen

De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding. Het is een legpenning en draaginsigne van zilver. Het college kent hem toe aan mensen en instellingen die ambassadeur zijn van de stad Zwolle. De bijzondere verdiensten hebben een sterke relatie met Zwolle, waarbij de naam van de stad positief wordt uitgedragen.

Voor het toekennen van deze gemeentelijke onderscheiding kunnen,  anders dan bij Koninklijke onderscheidingen, geen aanvragen worden ingediend. Het toekennen van deze onderscheiding is een bevoegdheid van het college, respectievelijk de raad.