Erepenning

De erepenning is een gemeentelijke onderscheiding. Het is een legpenning van zilver waar een zilveren draaginsigne bij hoort.

Het college kent de penning toe aan mensen die ambassadeur zijn van de stad Zwolle. De bijzondere verdiensten hebben een sterke relatie met Zwolle, waarbij de naam van de stad positief wordt uitgedragen. Slechts bij hoge uitzondering kan ook aan instellingen de erepenning worden uitgereikt.

Voor het toekennen van deze gemeentelijke onderscheiding kunnen, anders dan bij Koninklijke onderscheidingen, geen aanvragen worden ingediend.