Orde van de Nederlandse Leeuw

Drie ridderlijke graden

De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste orde voor maatschappelijke verdiensten in Nederland. Deze orde heeft drie ridderlijke graden:

  • Ridder Grootkruis
  • Commandeur
  • Ridder.

Voor deze orde komen mensen in aanmerking die zeer uitzonderlijke dingen voor de samenleving doen. Het gaat dan om prestaties of inspanningen - vaak op basis van bijzondere talenten - die erg belangrijk zijn voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Baanbrekend wetenschappelijk werk
  • Innovatief ondernemerschap
  • Uitmuntende sportprestaties.
  • Unieke creativiteit op het gebied van kunst en cultuur.