Vergoedingen, declaraties en geschenkenregister

Voor het uitoefenen van hun taak maken burgemeester en wethouders verschillende kosten, die ze kunnen declareren. Soms krijgen ze een vergoeding.

Vergoedingen en declaraties 2024

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 15.532
Functionele consumpties, lunches en diners€ 2.468
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 24.115
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 1.093
Totaal€ 23.208€ 0

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 97€ 97
Functionele consumpties, lunches en diners€ 3.293
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 339
Totaal€ 3.729€ 97

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 117€ 117
Totaal€ 117€ 117

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 52€ 52
Totaal€ 52€ 52

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 257
Functionele consumpties, lunches en diners€ 95
Totaal€ 352€ 0

Wethouder Guldemond
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 320
Totaal€ 320€ 0

Wethouder Rots
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 53
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 295
Totaal€ 348€ 0

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Totaal€ 0€ 0

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.455
Totaal€ 2.455€ 0

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 16.055€ 266
Functionele consumpties, lunches en diners€ 5.909
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 615
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 6.909
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 1.093
Totaal€ 30.581€ 266

Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal

Vergoedingen en declaraties 2023

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 84.456
Functionele consumpties, lunches en diners€ 39.934
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 21.904
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek€ 1.823
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.400
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 144.347
Totaal€ 294.864

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 1.467€ 616
Functionele consumpties, lunches en diners€ 1.528€ 239
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 1.600
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.117
Totaal€ 6.712€ 855

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 77€ 77
Functionele consumpties, lunches en diners€ 110€ 110
Totaal€ 187€ 187

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 186€ 186
Totaal€ 186€ 186

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 40
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 1.998
Totaal€ 2.038

Wethouder Guldemond
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 317
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 285
Totaal€ 602

Wethouder Rots
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 141€ 141
Functionele consumpties, lunches en diners€ 254€ 190
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 1.538
Totaal€ 1.933€ 331

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 458€ 261
Functionele consumpties, lunches en diners€ 35
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 4.625
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 225
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 343
Totaal€ 5.686€ 261

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 490
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 625
Totaal€ 1.115

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 87.102€ 1.281
Functionele consumpties, lunches en diners€ 41.901€ 539
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 32.155
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek€ 1.823
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 5.652
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 144.690
Totaal€ 313.323€ 1.820

Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 31.058
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 4.462
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 105
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 3.099
Totaal€ 38.724

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 366€ 349
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 413
Totaal€ 779€ 349

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 68€ 68
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 110€ 110
Totaal€ 178€ 178

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 112€ 112
Totaal€ 112€ 112

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 720
Totaal€ 720

Wethouder Guldemond
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 92
Totaal€ 92

Wethouder Rots
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 64
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 1.243
Totaal€ 1.307

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 35
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 3.950
Totaal€ 3.985

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 31.696€ 529
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 5.084€ 110
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 22.531
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 4.757
Totaal€ 64.068€ 639

*  Deze post bestaat voornamelijk vooral uit taxikosten college. Kosten in het 4e kwartaal zijn hoger door nagekomen nota's van het 3e kwartaal.
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
***  Betreft diverse congressen en opleidingen college.

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 16.509
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 33.824
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 549
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen****€ 3.124
Totaal€ 54.006

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 59
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 456€ 239
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 527
Totaal€ 1.042€ 239

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 360
Totaal€ 360

Wethouder Guldemond
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 225
Totaal€ 225

Wethouder Rots
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 295
Totaal€ 295

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 283€ 86
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 225
Totaal€ 508€ 86

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 283
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 625
Totaal€ 1.115

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 17.076€ 86
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 34.280€ 239
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen***€ 1.694
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 1377
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen****€ 3.124
Totaal€ 57.551€ 325

*  deze post bestaat uit taxikosten college;
**  deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college, functionele lunches en diners buitenshuis en seizoenskaarten PEC Zwolle;
*** deze post betreft diverse congressen en opleidingen college;
**** deze post bestaat uit geschenken voor de geslaagde studenten in Zwolle, jubilea en ambtsbezoeken.

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 20.418
Functionele consumpties, lunches en diners€ 103
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen**€ 16.618
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 4.757
Totaal€ 41.896

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 1.042€ 267
Functionele consumpties, lunches en diners€ 169
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen**€ 1.600
Totaal€ 2.811€ 267

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 40
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen**€ 125
Totaal€ 165

Wethouder Guldemond
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 285
Totaal€ 285

Wethouder Rots
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 141€ 141
Functionele consumpties, lunches en diners€ 190€ 190
Totaal€ 331€ 331

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 113€ 113
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen**€ 675
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 343
Totaal€ 1.131€ 113

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 21.714€ 521
Functionele consumpties, lunches en diners€ 502€ 190
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 19.018
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 285
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 5.100
Totaal€ 46.619€ 711

*  Deze post bestaat uit taxikosten en reis- en verblijfskosten college
** Betreft kosten voor deelname VNG jaarcongres en opleidingen college

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 16.471
Functionele consumpties, lunches en diners€ 1.545
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 4.632
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek€ 1.823
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.400
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen**€ 133.367
Totaal€ 160.238

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 490
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 1.590
Totaal€ 2.080

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 9€ 9
Totaal€ 9€ 9

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 74€ 74
Totaal€ 74€ 74

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 793
Totaal€ 793

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 62€ 62
Totaal€ 62€ 62

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 16.616€ 145
Functionele consumpties, lunches en diners€ 2.035
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 5.425
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek€ 1.823
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 3.990
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 133.367
Totaal€ 163.256€ 145

*  Deze post bestaat uit taxikosten college
** deze post bestaat naast de gebruikelijke geschenken uit de donatie gemeentebestuur aan slachtoffers Turkije Syrië.

Vergoedingen en declaraties 2022

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 65.528
Functionele consumpties, lunches en diners€ 45.598
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 24.742
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.262
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 8.784
Totaal€ 146.914

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 226€ 16
Functionele consumpties, lunches en diners€ 1.640
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 1.600
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.283
Totaal€ 5.749€ 16

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 362€ 38
Totaal€ 362€ 38

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 215€ 62
Totaal€ 215€ 62

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 210€ 210
Functionele consumpties, lunches en diners€ 80
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 900
Totaal€ 1.190€ 210

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 57
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 35
Totaal€ 92

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners€ 39
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.242
Totaal€ 2.281

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 66.236€ 288
Functionele consumpties, lunches en diners€ 47.719€ 38
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 27.242
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 6.822
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 8.784
Totaal€ 156.803€ 326

Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal.

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 32.300
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 31.183
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 3.350
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 538
Totaal€ 67.371

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 210
Functionele consumpties, lunches en diners **€ 823
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 489
Totaal€ 1.522

Wethouder Van Willigen
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners **€ 324
Totaal€ 324

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 153
Totaal€ 153

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 210€ 210
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 900
Totaal€ 1.110€ 210

Wethouder Spaans
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 57
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 35
Totaal€ 92

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*€ 32.930€ 210
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 32.330
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 4.250
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 524
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 538
Totaal€ 70.572€ 210

*  Deze post bestaat voornamelijk vnl uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland *€ 12.416
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 2.450
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen ***€ 7.806 
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging€ 2.262
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 5.892
Totaal€ 30.763€ 0

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 348
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen ***€ 1.600
Totaal€ 1.948€ 0

Wethouder De Jong
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners**€ 80
Totaal€ 80€ 0

*  deze post bestaat uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
*** betreft diverse congressen en opleidingen college 

College van B&W
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 4.663
Functionele consumpties, lunches en diners*€ 8.586
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 2.026
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 1.353
Totaal€ 16.628

Burgemeester Snijders
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 16€ 16
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging**€ 1.794
Totaal€ 1.810€ 16

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 62€ 62
Totaal€ 62€ 62

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging**€ 2.242
Totaal€ 2.242

Totaal
Omschrijvingvergoedingw.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland€ 4.741€ 78
Functionele consumpties, lunches en diners*€ 8.586
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen€ 2.026
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging**€ 4.036
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen€ 1.353
Totaal€ 20.742€ 78

*  Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college.
** Deze post betreft onder andere de contributie voor het lidmaatschap van de Bedrijvensociëteit A37 en Nieuwspoort (Poorterschap).

Geschenkenregister College B&W 2022-2026

In het geschenkenregister staan geschenken met een geschatte waarde van € 50 of meer die burgemeester en wethouders hebben ontvangen. In dit register staan de details van het geschenk vermeld.

Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd. Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen met een waarde van € 50,00 of meer.

Kwartaal 1

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
7-2-2023Diakonaal platform ZwolleVVV-bon€ 150Wethouder Van WilligenAlgemene middelen

Kwartaal 2

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
5-5-2023Provincie Overijssel14 bandjes BFO€ 350College B&W minus 1 wethouderCollegeleden

Kwartaal 3

Geen geschenken.

Kwartaal 4

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
22-12-2023Heroyam (Sociale Arbeidsbemiddeling Nieuwkomers)
  • Reep chocola
  • Infoboekje
  • QR-code tbv donatie goed doel
€ 65


€ 50
Wethouder Guldemond
Wethouder De JongGedoneerd aan goed doel (via Heroyam)