euro iconVergoedingen, declaraties en geschenkenregister

Voor het uitoefenen van hun taak maken burgemeester en wethouders verschillende kosten, die ze kunnen declareren. Soms krijgen ze een vergoeding.

Vergoedingen en declaraties 2023

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 16.509  
Functionele consumpties, lunches en diners** € 33.824  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** € 549  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen**** € 3.124  
Totaal € 54.006  

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*  € 59  
Functionele consumpties, lunches en diners** € 456 € 239
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 527  
Totaal € 1.042 € 239

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** € 360  
Totaal € 360  

 

Wethouder Guldemond
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 225  
Totaal € 225  

 

Wethouder Rots
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** € 295  
Totaal € 295  

 

Wethouder Spaans
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 283 € 86
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 225  
Totaal € 508 € 86

 

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** € 283  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 625  
Totaal € 1.115  

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 17.076 € 86
Functionele consumpties, lunches en diners** € 34.280 € 239
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** € 1.694  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 1377  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen**** € 3.124  
Totaal € 57.551 € 325

*  deze post bestaat uit taxikosten college;
**  deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college, functionele lunches en diners buitenshuis en seizoenskaarten PEC Zwolle;
*** deze post betreft diverse congressen en opleidingen college;
**** deze post bestaat uit geschenken voor de geslaagde studenten in Zwolle, jubilea en ambtsbezoeken.

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 20.418  
Functionele consumpties, lunches en diners € 103  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** € 16.618  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 4.757  
Totaal € 41.896  

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland*  € 1.042 € 267
Functionele consumpties, lunches en diners € 169  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** € 1.600  
Totaal € 2.811 € 267

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners € 40  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** € 125  
Totaal € 165  

 

Wethouder Guldemond
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 285  
Totaal € 285  

 

Wethouder Rots
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 141 € 141
Functionele consumpties, lunches en diners € 190 € 190
Totaal € 331 € 331

 

Wethouder Spaans
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 113 € 113
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** € 675  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 343  
Totaal € 1.131 € 113

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 21.714 € 521
Functionele consumpties, lunches en diners € 502 € 190
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 19.018  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 285  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 5.100  
Totaal € 46.619 € 711

*  Deze post bestaat uit taxikosten en reis- en verblijfskosten college
** Betreft kosten voor deelname VNG jaarcongres en opleidingen college

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 16.471  
Functionele consumpties, lunches en diners € 1.545  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 4.632  
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek € 1.823  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 2.400  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen** € 133.367  
Totaal

€ 160.238

 

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners € 490  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 1.590  
Totaal € 2.080  

 

Wethouder Van Willigen
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 9 € 9
Totaal € 9 € 9

 

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 74 € 74
Totaal € 74 € 74

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 793  
Totaal € 793  

 

Wethouder Spaans
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 62 € 62
Totaal € 62 € 62

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 16.616 € 145
Functionele consumpties, lunches en diners € 2.035  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 5.425  
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek € 1.823  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 3.990  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 133.367  
Totaal € 163.256 € 145

*  Deze post bestaat uit taxikosten college
** deze post bestaat naast de gebruikelijke geschenken uit de donatie gemeentebestuur aan slachtoffers Turkije Syrië.

Vergoedingen en declaraties 2022

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 65.528  
Functionele consumpties, lunches en diners € 45.598  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 24.742  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 2.262  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 8.784  
Totaal € 146.914  

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 226 € 16
Functionele consumpties, lunches en diners € 1.640  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 1.600  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 2.283  
Totaal € 5.749 € 16

 

Wethouder Van Willigen
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners € 362 € 38
Totaal € 362 € 38

 

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 215 € 62
Totaal € 215 € 62

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 210 € 210
Functionele consumpties, lunches en diners € 80  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 900  
Totaal € 1.190 € 210

 

Wethouder Spaans
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 57  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 35  
Totaal € 92  

 

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners € 39  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 2.242  
Totaal € 2.281  

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 66.236 € 288
Functionele consumpties, lunches en diners € 47.719 € 38
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 27.242  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 6.822  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 8.784  
Totaal € 156.803 € 326

Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal.

 

 

 

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 32.300  
Functionele consumpties, lunches en diners** € 31.183  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 3.350  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 538  
Totaal € 67.371  

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 210  
Functionele consumpties, lunches en diners ** € 823  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 489  
Totaal € 1.522  

 

Wethouder Van Willigen
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners ** € 324  
Totaal € 324  

 

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 153  
Totaal € 153  

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 210 € 210
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 900  
Totaal € 1.110 € 210

 

Wethouder Spaans
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 57  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 35  
Totaal € 92  

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* € 32.930 € 210
Functionele consumpties, lunches en diners** € 32.330  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 4.250  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 524  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 538  
Totaal € 70.572 € 210

*  Deze post bestaat voornamelijk vnl uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * € 12.416  
Functionele consumpties, lunches en diners** € 2.450  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen *** € 7.806   
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 2.262  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 5.892  
Totaal € 30.763 € 0

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners** € 348  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen *** € 1.600  
Totaal € 1.948 € 0

 

Wethouder De Jong
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Functionele consumpties, lunches en diners** € 80  
Totaal € 80 € 0

*  deze post bestaat uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
*** betreft diverse congressen en opleidingen college 

 

College van B&W
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 4.663  
Functionele consumpties, lunches en diners* € 8.586  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 2.026  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 1.353  
Totaal € 16.628  

 

Burgemeester Snijders
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 16 € 16
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** € 1.794  
Totaal € 1.810 € 16

 

Wethouder Schuttenbeld
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 62 € 62
Totaal € 62 € 62

 

Gemeentesecretaris Emmer
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** € 2.242  
Totaal € 2.242  

 

Totaal
Omschrijving vergoeding w.v. declaratie
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland € 4.741 € 78
Functionele consumpties, lunches en diners* € 8.586  
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen € 2.026  
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** € 4.036  
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen € 1.353  
Totaal € 20.742 € 78

*  Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college.
** Deze post betreft onder andere de contributie voor het lidmaatschap van de Bedrijvensociëteit A37 en Nieuwspoort (Poorterschap).

Geschenkenregister College B&W 2022-2026

In het geschenkenregister staan geschenken met een geschatte waarde van € 50 of meer die burgemeester en wethouders hebben ontvangen. In dit register staan de details van het geschenk vermeld.

Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd. Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen met een waarde van € 50,00 of meer.

Kwartaal 1

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
7-2-2023Diakonaal platform ZwolleVVV-bon€ 150Wethouder Van WilligenAlgemene middelen

Kwartaal 2

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
5-5-2023Provincie Overijssel14 bandjes BFO€ 350College B&W minus 1 wethouderCollegeleden

Kwartaal 3

Geen geschenken.

Kwartaal 4

DatumGeverGeschenkWaardeOntvangerBestemming
22-12-2023Heroyam (Sociale Arbeidsbemiddeling Nieuwkomers)
  • Reep chocola
  • Infoboekje
  • QR-code tbv donatie goed doel
     
€ 65


€ 50
 
Wethouder Guldemond
Wethouder De JongGedoneerd aan goed doel (via Heroyam)