Betoging aanvragen

Organiseert u een betoging, dan dient u dit minstens 96 uur van tevoren schriftelijk bij de burgemeester te melden. U hoeft dus geen vergunning aan te vragen. Een kennisgeving is voldoende.

Aanvragen

U kunt de melding digitaal doorgeven

Melding betoging (burgers)externe-link-icoon

Melding betoging (bedrijven)externe-link-icoon

Vermeld in de kennisgeving:

  • de naam en het adres van de organisatoren;
  • het doel van de betoging;
  • de datum en het tijdstip (aanvang en einde);
  • de plaats;
  • de route;
  • welke ordemaatregelen u zelf treft.

De burgemeester kan de termijn voor het indienen van een kennisgeving in bijzondere omstandigheden verkorten. In die gevallen is een mondelinge kennisgeving voldoende.

Alleen als sprake is van een te verwachten verstoring van de openbare orde kan de burgemeester een demonstratie verbieden. Dit kan ook gebeuren in verband met de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.

Contact

Als u vragen heeft over deze kennisgeving, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Beleidsregel betogingen en samenkomstenexterne-link-icoon

Plaatselijke verordening:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolleexterne-link-icoon

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon