Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Zwolle. In de brief die u heeft ontvangen, leest u hoe u bezwaar kunt maken. U kunt ook online bezwaar maken met uw DigiD.

Wel betalen

Als u bezwaar maakt tegen een besluit van team Vordering en Verhaal betekent dit niet dat u daarmee ook uitstel van betaling krijgt. Uw moet gewoon blijven betalen. Besluit de rechtbank dat uw bezwaar gegrond is en u dus gelijk krijgt? Dan betaalt de gemeente u het bedrag terug. Zo nodig betaalt de gemeente ook rente aan u terug.