Bijengastles

Wist je dat er wel meer dan driehonderd soorten bijen leven in Nederland? Waar zijn bijen eigenlijk in de winter? Hebben bijen ook een lievelingsbloem?

Onze opgeleide bijengastdocenten weten héél veel over bijen en hommels. Ze komen graag op school of in de schooltuin hun verhaal vertellen en leerlingen meenemen in hun enthousiasme over bijen. De bijengastles is dan ook interessant voor alle leeftijden.

De activiteit in het kort

Bijengastles: decent geeft uitleg bij insectenhotel
 • Thema: Dieren
 • Doelgroep: Groepen 1 t/m 8, BSO
 • Soort activiteit / les: Gastles
 • Locatie: In de klas / op het schoolplein
 • Seizoen: Voorjaar, zomer en herfst
 • Duur les / activiteit: 1 tot 2 uur
 • Kosten: Gratis
 • Aanbieder: Scholen voor Bijen / NME Overijssel
 • Contactpersoon: Daniëtte Kisjes

Opbouw les/activiteit

De bijengastdocent komt langs bij jou op school en kan in de klas, op het plein of in de schooltuin een boeiend verhaal vertellen over bijen.  Ze hebben het over de bekende honingbij, maar ook over de meer dan 300 wilde bijen en andere bestuivers in Nederland. Hoe leven deze beestjes, hoe zien ze er uit, en wat doen ze de hele dag? Waarom zijn bijen zo belangirjk voor de natuur én voor ons als mensen? De bijengastdocent hoe we bijen kunnen helpen, bijvoorbeeld door een insectenhotel te bouwen of door de juiste bloemen te planten. De duur van de les en de precieze invulling is in overleg met de bijengastdocent.

Kerndoelen

 • Kerndoel 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Mens & Samenleving);
 • Kerndoel 40 - De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. (Natuur & Techniek);

Informatie voor de groepsleerkracht

Bijen vliegen alleen als er bloemen in bloei staan, dus van het vroege voorjaar (februari) tot het late najaar (oktober). Dat is dan ook de periode dat je een bijengastles kunt aanvragen op onze website. Misschien past de bijengastles  wel heel goed bij jullie lentekriebels- of insectenweek? We koppelen jouw aanvraag aan een bijengastdocent in de buurt en nemen vervolgens contact met je op.  De exacte datum, tijd en invulling van de gastles bepaal je in overleg met de bijengastdocent.

Contact & activiteit boeken

Heb je vragen over de bijengastles? Neem dan contact op met Daniette Kisjes van NME Overijssel via nme@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038 425 0979.

Je kunt een bijengastles boeken via de website van NME Overijsselexterne-link-icoon.