Bijzondere bomen

In Zwolle staan in totaal 5401 bijzondere bomen. Hiervan zijn er 2419 monumentale bomen (ouder dan tachtig jaar) en 2982 waardevolle bomen (tussen de vijftig en tachtig jaar) die eigendom zijn van de gemeente. Daarnaast staan er 1166 bijzondere bomen op particulier terrein. Deze bomen sieren de stad en herbergen een stuk van de stadsgeschiedenis.

Voor bijzondere bomen gelden andere kapregels dan voor jonge bomen. U kunt de bomen bekijken op de Groene Kaart of in het overzicht.

Bijzondere status

De gemeente onderhoudt en beschermt haar eigen bijzondere bomen zorgvuldig.

Om de twee jaar worden de bomen VTA gekeurd. Dat is een soort APK-keuring voor bomen. Daaruit volgen maatregelen om de bijzondere boom veilig en vitaal te houden.

De bijzondere status van deze bomen geeft aan dat er zwaarwegende belangen moeten zijn om ze te mogen kappen. Om een overzicht te hebben van welke bomen juridisch worden beschermd, heeft de gemeente deze bomen in kaart gebracht.

Vragen?

Heeft u een vraag over een bijzondere boom? Neemt u dan contact op met de gemeente.