woning iconBreecamp-West

In Stadshagen is Breecamp-West al in 2012 aangewezen als woonlocatie. De oorspronkelijke planning was om vanaf 2026 het gebied te ontwikkelen. Vanwege de grote vraag naar (betaalbare) woningen is door de gemeente Zwolle in samenspraak met grondeigenaren BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Roosdom Tijhuis besloten om de ontwikkeling van Breecamp-West te versnellen.

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben daarom in 2022 ingestemd met de startnotitie Breecamp-West waarin de opgave, ambities, uitgangspunten en het bijbehorend proces worden beschreven voor een versnelde ontwikkeling van Breecamp-West.

Ligging

Breecamp-West ligt binnen de gemeentelijk grenzen van Zwolle, in de noordwesthoek van de wijk Stadshagen. Het ligt aan de westzijde van de Scholtensteeg en grenst aan de dorpsgrenzen van ’s Heerenbroek (gemeente Kampen) en de polder Mastenbroek.

De komende periode wordt een visie opgesteld waarin wordt beschreven hoeveel en op welke wijze 400 tot 600 woningen een goede plek kunnen krijgen in het omliggende landschap.

Betaalbaar en duurzaam

Naast een goede aansluiting op het omliggende landschap tussen stad en polder, is bij de ontwikkeling van deze nieuwe buurt veel aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Zwolle wil een variatie van goedkope (30%), middeldure (40%) en dure woningen (30%) realiseren.

Verder krijgt de buurt een dorps karakter en is er aandacht voor gezondheid en veiligheid. Een belangrijke opgave bij de uitwerking van de plannen is het ontwerpen van deze nieuwe buurt in een natuurlijke woonomgeving en de ligging van het gebied in de polder.

Betrekken belanghebbenden

Met de omliggende buurt- en belangenverenigingen is contact en onderwerp van gesprek is hoe deze betrokken worden. De komende periode wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie die naar verwachting medio 2023 gereed is.  

Als vervolg daarop wordt  een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling van Breecamp-West gaat plaatsvinden.

Startnotitie ontvangen?

Wilt u de startnotitie Breecamp-West ontvangen? Stuur dan een mailtje naar stadshagen@zwolle.nl dan sturen we u die per mail toe.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle