Budgetbeheer

Budgetbeheer

Als u gebruikmaakt van schulddienstverlening, kan de gemeente Zwolle uw inkomsten en uitgaven voor u beheren. Dit heet budgetbeheer. Soms is budgetbeheer een voorwaarde om hulp bij schulden te kunnen krijgen. Als het budgetbeheer start, krijgt u een budgetbeheerrekening. Op deze rekening komt uw inkomen binnen voor de periode dat u budgetbeheer heeft. Ook maakt u samen met de budgetconsulent een budgetplan. Hierin staat wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Het maken van het budgetplan bestaat uit vijf stappen. Op deze pagina leest u welke stappen dit zijn.

1. Opstarten

U ondertekent eerst een overeenkomst. Daarna kan de budgetconsulent van de gemeente Zwolle voor u aan de slag. De budgetconsulent opent voor u een budgetbeheerrekening. Op deze rekening wordt al uw inkomen gestort. Bijvoorbeeld uw salaris, uitkering of toeslagen van de Belastingdienst. Vanaf deze rekening betaalt de budgetconsulent uw vaste lasten.

2. Alles op een rijtje

Samen met uw budgetconsulent maakt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Uw budgetconsulent maakt afspraken met bedrijven over het betalen van uw vaste lasten (gas, water, licht, huur en zorgverzekering). Als dat nodig is, bekijkt u samen met uw budgetconsulent waar u kwijtschelding van betaling kunt krijgen (bijvoorbeeld voor de gemeentelijke- of waterschapsbelasting). Eventueel kunt u samen betalingsregelingen met bedrijven afspreken. 

3. Toeslagen & verzekeringen

In de derde stap bekijken we of u goed verzekerd bent. Denk hierbij aan een zorgverzekering, een ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering of een uitvaartverzekering. Bent u niet goed verzekerd, dan krijgt u advies hoe u dat kunt regelen. Uw budgetconsulent kan u ook advies geven over bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. 

4. Leefgeld

Uw financiële overzicht is compleet. Samen met uw budgetconsulent bepaalt u de hoogte van uw leefgeld. U krijgt uw leefgeld per week of per maand uitbetaald. Leefgeld gebruikt u voor uw persoonlijke onderhoud. Bijvoorbeeld voor boodschappen, kleding of cadeautjes. U betaalt er ook rekeningen mee als u daarover afspraken heeft gemaakt met uw budgetconsulent.

5. Start budgetbeheer

Uw budgetplan is klaar en de hoogte van uw leefgeld is bekend. Daarnaast weet u of het budgetbeheer voor een korte of een langere periode is. Nu gaat het budgetbeheer van start.

Stappen budgetbeheer

Goed om te weten!

Budgetbeheer is tijdelijk

Budgetbeheer is bedoeld om mensen te helpen die moeite hebben om zelf hun geldzaken te regelen. De gemeente Zwolle neemt uw geldzaken tijdelijk van u over. Het doel is dat u in de toekomst weer zelf uw geldzaken gaat regelen.

Het is geen bankrekening

Een budgetbeheerrekening is niet hetzelfde als een bankrekening. U heeft een bankrekening bij een gewone bank nodig, want hierop wordt uw leefgeld gestort. Zodra het budgetbeheer stopt, heeft u uw bankrekening ook weer nodig om uw vaste lasten te betalen.

Toegang tot uw budgetbeheerrekening

U kunt zelf zien wat er bij- en afgeschreven is op uw budgetbeheerrekening. Log in met DigiD op Mijngeldzakenexterne-link-icoon.

Reservering

Uw budgetconsulent zet elke maand een bedrag apart. Daarvan betaalt de budgetconsulent rekeningen die per maand, per kwartaal of 1 keer per jaar betaald moeten worden. Zoals het eigen risico van uw zorgverzekering. 

Eigen verantwoordelijkheid

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie, ook als u een budgetplan en een budgetbeheerrekening heeft. Dit betekent dat u actief uw administratie bijhoudt. U geeft veranderingen in uw situatie door aan uw budgetconsulent. En u zorgt voor voldoende inkomsten op uw budgetbeheerrekening.

Rekening wel of niet opsturen?

Het is belangrijk dat u uw post blijft openmaken en dat u rekeningen naar uw consulent opstuurt. U hoeft niet alle rekeningen door te sturen. Deze rekeningen stuurt u wel door:

  • herinneringen en aanmaningen van rekeningen stuurt u ALTIJD op.
  • als het bedrag op de rekening anders is dan het bedrag in het budgetplan. Uw budgetconsulent past het bedrag dan aan in uw budgetplan.
  • rekeningen waarvoor er in uw budgetplan geld wordt gereserveerd. Als u twijfelt over het opsturen van een rekening, overleg dit dan met uw budgetconsulent. Rekeningen kunt u toesturen in een gratis antwoordenvelop. Deze kunt u bij uw budgetconsulent aanvragen. 

Tips!

  • Betaalt u rekeningen via en automatische incasso?
    Zet deze in overleg met uw budgetconsulent dan stop.
  • Blijf uw post openmaken.
  • Geef veranderingen in uw situatie door an uw budgetconsulent.
  • Geef bij uw bank aan dat u niet meer rood wilt staan

Bellen, mailen of schrijven

Voor vragen of voor overleg kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar uw budgetconsulent. 

U kunt uw budgetconsulent ook een e-mail of brief sturen. Zet daarin heel duidelijk wat u vraagt of verwacht van uw budgetconsulent. Vermeld in het onderwerp uw persoonsnummer. Zo kunnen we u snel en goed verder helpen.