Geldproblemen oplossen

Heeft u moeite om met geld om te gaan? Of heeft u schulden die u niet kunt oplossen? Vraag dan om hulp.

Hoe vraagt u om hulp?

U kunt hulp vragen op 2 manieren:

  1. Neem contact op met Op Orde.
  2. U kunt zelf schulddienstverlening aanvragen bij de gemeente. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier schulddienstverlening. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met Op Ordeexterne-link-icoon.

Crisissituatie

Is er een crisissituatie? Bel dan direct Op Orde: 038 - 456 9700. Een crisissituatie is bijvoorbeeld:

  • wanneer u binnenkort uw huis uit moet.
  • wanneer uw water, elektriciteit of gas wordt afgesloten.

Wat gebeurt er als u om hulp heeft gevraagd bij Op Orde?

De Sociaal Raadslieden van Op Ordeexterne-link-icoon helpen u bij het op orde brengen van uw administratie. Zij kijken samen met u naar uw financiële situatie. Zij helpen u om deze situatie beter te maken. En te houden.

Lukt het niet om zo uw geldproblemen op te lossen? Dan kunt u schulddienstverlening aanvragen bij de gemeente. De Sociaal Raadslieden kunnen u helpen met deze aanvraag.

Wat gebeurt er als u schulddienstverlening heeft aangevraagd?

U krijgt een gesprek met een schulddienstverlener. Samen kijkt u naar een oplossing voor uw geldproblemen. Wij maken afspraken over wat u zelf kunt doen. En wat de gemeente voor u kan doen. Deze afspraken schrijven wij in een plan van aanpak. Daarin staat ook uitleg over de manieren waarop de gemeente u gaat helpen. Wij sturen u dit plan. Nadat u hierop uw handtekening heeft gezet en het plan terug heeft gestuurd, start de schulddienstverlening.

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen:

  • Komt u niet uit met uw inkomen? Dan kan de gemeente misschien tijdelijk uw inkomen beheren. Dit heet budgetbeheer. Dit betekent dat wij met uw inkomen uw betalingen overnemen. Meer informatie over budgetbeheer staat op de pagina Budgetbeheer.
  • Of zijn uw schulden zo hoog dat u deze niet zelf kunt terugbetalen? Dan kan de gemeente misschien afspraken maken met uw schuldeisers. U doet dan uw best om uw schulden zoveel mogelijk af te betalen. Deze regeling heet een schuldregeling. Meer informatie over de schuldregeling staat op de pagina Schuldregeling.

Er zijn meer manieren om u te helpen. In het gesprek legt uw schulddienstverlener uit wat er mogelijk is.  

Voorwaarden

U kunt schulddienstverlening aanvragen als u:

  • Een inkomen heeft.  Een inkomen is bijvoorbeeld loon uit werk, een uitkering of alimentatie. Als u een partner heeft met wie u samenwoont, telt ook het inkomen van uw partner mee.
  • Een vaste woon- of verblijfplaats in de gemeente Zwolle heeft.
  • 18 jaar of ouder bent.

Krijgt u schulddienstverlening? Dan zitten er ook voorwaarden aan de hulp die u krijgt. Uw schulddienstverlener geeft u hierover meer informatie .

Voldoet u niet aan de voorwaarden? En wilt u toch graag hulp bij uw schulden? Neem dan contact op met Op Ordeexterne-link-icoon.

Kosten

Hulp aanvragen kost niets.

Bijzonderheden

De gemeente Zwolle is aangesloten bij de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De gemeente werkt volgens de gedragscodes van de NVVK. U vindt die op de website van de NVVKexterne-link-icoon.