Schuldregeling

Samen gaan we aan de slag om de beste oplossing voor uw schulden te vinden. Dat doen we met het stappenplan schuldregeling. Wij kunnen u nog om gegevens vragen om uw dossier compleet te krijgen. Is uw dossier compleet, dan starten wij de schuldregeling. De schuldregeling bestaat uit zes stappen. Op deze pagina leest u welke stappen dit zijn.

Stappen schuldregeling

1. Opstartfase

U krijgt een schuldregelingsovereenkomst en een stabilisatieovereenkomst. Deze overeenkomsten tekent u en stuurt u aan ons terug. Daarnaast geeft u alle schuldeisers door die nog niet bij ons bekend zijn.

Wij vragen misschien nog gegevens bij u op. Ook maken wij een berekening van uw Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit is het deel van uw inkomsten dat u mag houden. Met dit bedrag kunt u uw rekeningen betalen en uw boodschappen doen.

2. Start schuldregeling

Hebben we al uw gegevens ontvangen? Dan start uw schuldregeling. Hierover ontvangt u van ons een brief (per mail). We reserveren geld om uw schulden af te lossen. Dit is uw afloscapaciteit. Daarnaast vragen we de hoogte van uw schulden op bij uw schuldeisers. En we vragen hen om uitstel van betaling.

3. Schuldenoverzicht ondertekenen

Als al uw schuldeisers de hoogte van uw schulden hebben doorgegeven, maken wij een schuldenoverzicht. U kunt dit overzicht bekijken op www.zwolle.nl/mijngeldzaken. Wij sturen u dit overzicht per post of per e-mail. Controleer of alle schulden hierop staan.

  • Klopt het overzicht? Onderteken het dan en mail of stuur dit terug naar de gemeente in de antwoordenvelop.
  • Klopt het overzicht niet? Neem dan contact met ons op.

4. Betalingsvoorstel

Wij vragen misschien nog gegevens bij u op. Daarna maken wij een betalingsvoorstel. Dit voorstel sturen wij naar uw schuldeisers. U vindt het voorstel op www.zwolle.nl/mijngeldzaken.

5. Reactie schuldeisers

De schuldeisers reageren op het voorstel.

  • Gaan de schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel? Dan volgt stap 6.
  • Gaan de schuldeisers niet akkoord met het betalingsvoorstel? Dan nemen wij contact met u op. Wij bespreken dan wat de mogelijkheden nog zijn.

6. Akkoord betalingsvoorstel

De schuldeisers stoppen met het opeisen van de schulden bij u. De schuldregeling duurt 18 maanden. In de brief die u bij stap 2 ontving, staat de startdatum van de schuldregeling.

Stappen schuldregeling

Goed om te weten!

Overeenkomst schuldregeling

Dit is de overeenkomst waarin afspraken staan die u samen met de gemeente Zwolle maakt. U en de gemeente Zwolle ondertekenen de overeenkomst.

Stabilisatieovereenkomst

Dit is de overeenkomst die wij versturen naar de Belastingdienst en uw zorgverzekeraar. Als uw toeslagen worden verrekend, stopt de Belastingdienst hiermee. Heeft uw zorgverzekeraar u aangemeld bij het CAK voor de wanbetalersregeling? Dan wordt deze stopgezet en gaat u weer de basispremie aan uw zorgverzekeraar betalen.

Veranderingen

Verandert uw persoonlijke situatie? Denk aan: een andere baan, een huwelijk, samenwonen, gezinsuitbreiding of een (echt)scheiding. Geef dit direct door aan uw schuldregelaar.

Rechten en plichten

Een (aanvraag) schuldregeling wordt gebaseerd op het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Het VTLB is het deel van uw inkomsten dat u iedere maand zelf houdt. Met het VTLB betaalt u uw rekeningen en overige uitgaven. Denk hierbij aan:

  • gas, water, licht, huur/hypotheek, zorgverzekering en overige verzekeringen;
  • huishoudgeld (bijvoorbeeld boodschappen);
  • persoonlijk onderhoud (bijvoorbeeld kleding en persoonlijke verzorging).

Alle inkomsten boven uw VTLB reserveren wij om uw schulden af te lossen. Denk aan: belastingteruggaves, eindejaarsuitkeringen, winstuitkeringen en eenmalige bonussen.

Belangrijk: Stijgt of daalt uw inkomen? Geef dit dan direct door aan uw schuldregelaar. Dit heeft namelijk invloed op uw recht op toeslagen (zoals zorg-, huurtoeslag en kindgebonden budget), uw VTLB en afloscapaciteit. Uw schuldregelaar informeert u hierover.

Tips!

1. Blijf uw post openen. 
2. Geef veranderingen in uw situatie altijd door.
3. Maak geen nieuwe schulden.

Weten hoe het met uw schuldregeling gaat? Kijk op MijnGeldzaken.