Code 95 (voor beroepschauffeurs)

Code 95 vanaf 10 sept 2016 voor C-categorieën

Vanaf 10 september 2016 moet iedere beroepschauffeur een code 95 op het rijbewijs hebben. De geldigheid van de categorie C is bij afgifte van het rijbewijs 5 jaar. Dit was 10 jaar (afgifte voor 19 januari 2013). Heeft u uw rijbewijs (categorie C) voor 10 september 2009 gehaald? Dan bent u vrijgesteld voor de basiskwalificatie en hoeft u alleen de nascholing te behalen. Heeft u de nascholing voor 10-09-2016 behaald? Dan wordt de code 95 bijgeschreven tot 10-09-2021 bij de eerstvolgende vernieuwing van uw rijbewijs.

rijbewijs met de categorie C

Vanaf 10 september 2016 moet iedere beroepschauffeur een code 95 op het rijbewijs hebben. De geldigheid van de categorie C is bij afgifte van het rijbewijs 5 jaar. Dit was 10 jaar (afgifte voor 19 januari 2013). Heeft u uw rijbewijs (categorie C) voor 10 september 2009 gehaald? Dan bent u vrijgesteld voor de basiskwalificatie en hoeft u alleen de nascholing te behalen. Heeft u de nascholing voor 10-09-2016 behaald? Dan wordt de code 95 bijgeschreven tot 10-09-2021 bij de eerstvolgende vernieuwing van uw rijbewijs.

rijbewijs met de categorie D

Vanaf 10 september 2015 moet iedere beroepschauffeur een code 95 op het rijbewijs hebben. De geldigheid van de categorie D is bij afgifte van het rijbewijs 5 jaar. Dit was 10 jaar (afgifte voor 19 januari 2013). Heeft u uw rijbewijs (categorie D) voor 10 september 2008 gehaald? Dan bent u vrijgesteld voor de basiskwalificatie en hoeft u alleen de nascholing te behalen. Heeft u de nascholing voor 10-09-2015 behaald? Dan wordt de code 95 bijgeschreven tot 10-09-2020 bij de eerstvolgende vernieuwing van uw rijbewijs.

Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95)

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is 5 jaar geldig.

Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Zij hoeven vanaf die data nog géén geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs te hebben. Als zij beroepsmatig als chauffeur werken, dan moeten zij wel nascholing gaan volgen. Hiervoor geldt een aangepaste termijn.

Wanneer u een gerichte beroepsopleiding voor chauffeur beroepsgoederenvervoer volgt bij een ROC of Vakschool kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling vakbekwaamheid. Het betreft een éénmalige vrijstelling voor een aaneengesloten periode van maximaal drie jaar voor Nederlands grondgebied. Dit geldt alleen indien u de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft. U moet hiervoor contact opnemen met de ROC / Vakschool waar u staat ingeschreven om het aanvraagformulier ‘Verklaring en verzoek tot vrijstelling van de vakbekwaamheid voor houders van rijbewijs C / CE jonger dan 21 jaar.’ in te laten vullen.

Meer informatie?

Als u meer informatie zoekt over code 95 verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/nl/code-95-behouden.htm 

De klantenservice van het CBR is bereikbaar via telefoonnummer 0900-0210 keuze 5 en vervolgens keuze 1 (€0,60 per gesprek).

Ook is de klantenservice van het CBR per mail te bereiken, klantenservice.ccv@cbr.nl.