Rijbewijs omwisselen van buitenlands naar Nederlands

Woont u in Nederland, maar heeft u nog een buitenlands rijbewijs? Dan moet u dat bij de gemeente omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Welke rijbewijzen kunt u omwisselen?

Op de website van de RDWexterne-link-icoon (onder het kopje Landen geschikt voor omwisseling) leest u welke rijbewijzen omwisselbaar zijn.

Nog een periode rijden

U kunt in Nederland nog een bepaalde tijd met uw buitenlandse rijbewijs rijden:

  • Maximaal 10 jaar met een geldig rijbewijs uit de EU of de EER. (10 Jaar vanaf de afgiftedatum van het buitenlandse rijbewijs.)
  • Nog 1 jaar als het rijbewijs meer dan 10 jaar geleden is afgegeven. (Tot 1 jaar nadat u officieel in Nederland bent ingeschreven.)
  • Maximaal een half jaar met een ander geldig buitenlands rijbewijs.

Rijexamen

Als de bovenstaande periode om is, móet u een geldig Nederlands rijbewijs hebben. Is uw rijbewijs niet omwisselbaar? Dan moet u rijexamen doen.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om uw buitenlandse rijbewijs om te wisselen. Die vindt u op de site van de overheidexterne-link-icoon.

Beschikking Bewijsregel

Bent u voor uw werk in Nederland? En valt u onder de 30%-regeling? Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (maakt niet uit uit welk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Niet geschikt voor omwisseling

Internationale rijbewijzen kunt u niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. 

Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen, moet u theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR voor een Nederlands rijbewijs.

Aanvragen

Afspraak maken

U moet zelf een afspraak maken bij de gemeente om uw aanvraag te doen.

Afspraak annuleren?

Maak gebruik van het contactformulier

Omwisseling aanvragen

Zo wisselt u uw buitenlands rijbewijs om voor een Nederlands rijbewijs:

  1. Op de website van de RDWexterne-link-icoon staat wat u moet meenemen als u de omwisseling van uw buitenlandse rijbewijs gaat aanvragen. Ook vindt u er welke aanvullende voorwaarden er zijn.
  2. Ga met alle documenten naar het Stadskantoor.
  3. Vraag om een aanvraagformulier voor 'Aanvraag omwisseling Nederlands rijbewijs'. Dit vult u ter plekke in.
  4. Uw gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW (Dienst Wegverkeer).
  5. Is alles akkoord? Dan stuurt de RDW u een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat u een brief krijgt.
  6. De RDW stuurt het buitenlandse rijbewijs altijd op naar het land waar u het rijbewijs heeft gehaald. U krijgt het dus niet terug.

Rijbewijs ophalen

Nadat de gemeente het rijbewijs heeft ontvangen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer krijgt. U krijgt dan bericht dat u het rijbewijs kunt ophalen. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 uur - 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Kosten

Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 51,10

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.