woning iconDe Tippe

De bouwwerkzaamheden voor De Tippe zijn in volle gang. Hier komt een buurt met ruim 1300 nieuwe woningen in drie buurschappen. De Tippe ligt aan de rand van Zwolle..

De Tippe wordt een groene buurt met veel ruimte om te wonen, werken en recreëren. Met dorpse gezelligheid en de stadse reuring op fietsafstand. Een buurt met kleine startersappartementen en grote gezinswoningen en alles er tussenin. Een mooie mix van huur en koop in verschillende prijsklassen. En met voorzieningen die passen in de buurt.

De gemeente en de ontwikkelaars hebben afgesproken om 25% van de woningen en de voorzieningen te laten ontwikkelen via samenwerkingsverbanden (co-creatie) van toekomstige bewoners en gebruikers en ontwikkelaars. Het wordt een duurzame wijk waar ruimte is voor creativiteit en innovatie. De gemeente heeft de volgende ambities die ze in samenwerking met toekomstige bewoners en (maatschappelijke) ondernemers waar wil maken: klimaat adaptief, energieneutraal, circulair, natuur inclusief en sociaal inclusief.

In 2022 is de bouw van de eerste woningen gestart. De planning is dat er jaarlijks ongeveer 250 woningen worden gebouwd. In de Tippe ontwikkelen en bouwen verschillende partijen: Dura Vermeer, VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Woningstichting SWZ en Openbaar Belang Zwolle.

Drie buurtschappen

  • De Zuidpunt
    De Tippe is opgedeeld in drie buurschappen. De Zuidpunt dichtbij het station wordt het meest stadse buurschap van De Tippe. Hier komen vooral appartementsgebouwen van drie tot maximaal tien verdiepingen. Er is ook ruimte voor een aantal stadswoningen met bijvoorbeeld een eigen tuin. In het zuidelijke deel komen circa 300 woningen.
  • De Stedelijke Radialen
    Centraal in De Tippe ligt het buurschap De Stedelijke Radialen. Hier komen 400 compacte woningen die rond beschutte binnentuinen en hoven liggen. Langs de Tippepaden is er ruimte voor andere vormen van wonen.
  • Het Poldergrid
    In het noorden van De Tippe komt het meest landelijke deel van de buurt Het Poldergrid. Hier komen 650 woningen met eigen voor- en achtertuin. De straten zijn groener, de gebouwen lager en er is veel variatie. Aan de randen van het buurschap is veel variatie en ruimte voor bijzondere woonvormen.

Ambities

De Tippe wordt een  buurt waar duurzaamheid en sociale inclusiviteit centraal staan. Er is plek voor iedereen en er gebeurt meer dan wonen alleen. Er zijn hoge ambities, onder andere op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Gezinnen, starters, ouderen, mensen met een beperking: samen laten ze De Tippe ontstaan. Het is een buurt die niet top op detail is uitgewerkt op de tekentafel. De buurt moet echt gaan passen bij de wensen van bewoners (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. 

Klimaatadaptieve buurt

De buurt wordt zo ingericht dat die bestand is tegen extreme regen  en langdurige droogte en hitte o.a. door veel groen aan te brengen in de buurt. 

Energieneutraal

Het uitgangspunt is om alle energie die nodig is voor de openbare ruimte en voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woningen  binnen de buurt zelf op te wekken. Ook kijken we welke mogelijkheden er op termijn zijn om in de buurt elektriciteit op te wekken voor andere toepassingen zoals het opladen van  elektrische auto’s.

Bodemenergieplan

De Tippe wordt ontwikkeld zonder gebruik te maken van aardgas. Omdat er geen warmtenet in De Tippe is gepland, is de verwachting dat voor het verwarmen en koelen van de woningen en voorzieningen veel gebruik zal worden gemaakt van individuele warmtepompen in combinatie met gesloten bodemenergiesystemen. Om er voor te zorgen dat het nu en in de toekomst mogelijk moet zijn om alle woningen en voorzieningen in De Tippe te verwarmen met behulp van individuele elektrisch aangedreven (combi)warmtepompen in combinatie met gesloten bodemenergiesystemen, is een bodemenergieplan opgesteld. Met dit plan wil de gemeente Zwolle er voor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ondergrond voor bodemenergie. De gemeente zet hierbij in op de toepassing van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen.

U kunt het bodemenergieplan van De Tippe  opvragen door een mail te sturen aan secretariaatstadshagen@zwolle.nl.

Circulaire buurt

De ambitie is om kringlopen van grondstoffen te sluiten binnen het gebied. Bouwmaterialen worden dan hergebruikt, engrondstoffen en energie worden teruggewonnen.    

Duurzame mobiliteit

De Tippe gaat  inspelen op de veranderende mobiliteitsvragen en -aanbod. De fiets krijgt uiteraard  een prominente plek. En deelmobiliteit wordt gefaciliteerd en gestimuleerd..

Sociaal inclusief

De Tippe wordt vooral een sociale buurt . Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken, en waar iedereen meetelt en meedoet. Betrokkenheid staat centraal. De gemeente en de ontwikkelaars verbinden mensen en partijen en helpen om ideeën verder te brengen.

De grote lijnen staan er, maar er is ruimte om met bewoners en ondernemers het plaatje verder in te kleuren. Dat zorgt voor een aantrekkelijke buurt voor mensen in alle fasen van het leven. Een buurt waar mensen zich thuis voelen.

Op Stadshagen.nl zijn de actuele plannen en meer informatie over de woningen / projecten in te zien.

Omgevingsmanagement

De Tippe is een buurt in aanbouw waar dagelijks flink wordt gebouwd en waar bouwverkeer af en aan rijdt. Om ervoor te zorgen dat de buurt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo bereikbaar, leefbaar en veilig mogelijk blijft, werken we als gemeente nauw samen met ontwikkelaars, bouwers, winkeliers, bewoners en andere partijen in de buurt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken met de zijn daarbij onmisbaar. Centraal contactpersoon hiervoor is de omgevingsmanager.

Heeft u vragen, zorgen of klachten over ontwikkelingen of bouwwerkzaamheden in De Tippe? Neem dan contact op met Maureen Bekke, omgevingsmanager Stadshagen. Zij is bereikbaar per e-mail stadshagen@zwolle.nl of telefonisch via 038 498 31 38.

Kaart van De Tippe

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle