De Tippe

De bouwwerkzaamheden voor De Tippe zijn in volle gang. Hier komt een buurt met ruim 1300 nieuwe woningen in drie buurschappen. De Tippe ligt aan de rand van Zwolle.

De Tippe wordt een groene buurt met veel ruimte om te wonen, werken en recreëren. Met dorpse gezelligheid en de stadse reuring op fietsafstand. Een buurt met kleine startersappartementen en grote gezinswoningen en alles er tussenin. Een mooie mix van huur en koop in verschillende prijsklassen. En met voorzieningen die passen in de buurt.

De gemeente en de ontwikkelaars hebben afgesproken om 25% van de woningen en de voorzieningen te laten ontwikkelen via samenwerkingsverbanden (co-creatie) van toekomstige bewoners en gebruikers en ontwikkelaars. Het wordt een duurzame wijk waar ruimte is voor creativiteit en innovatie. De gemeente heeft de volgende ambities die ze in samenwerking met toekomstige bewoners en (maatschappelijke) ondernemers waar wil maken: klimaat adaptief, energieneutraal, circulair, natuur inclusief en sociaal inclusief.

In 2022 is de bouw van de eerste woningen gestart, in 2023 zijn de eerste woningen opgeleverd. In de Tippe ontwikkelen en bouwen verschillende partijen: Dura Vermeer, VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Woningstichting SWZ en Openbaar Belang Zwolle.

Drie buurtschappen

De Tippe is opgedeeld in drie buurschappen:

  • De Zuidpunt
    De Zuidpunt dichtbij het station wordt het meest stadse buurschap van De Tippe. Hier komen vooral appartementsgebouwen van drie tot maximaal tien verdiepingen. Er is ook ruimte voor een aantal stadswoningen met bijvoorbeeld een eigen tuin. In het zuidelijke deel komen circa 300 woningen. De planvorming voor dit gebied start naar verwachting eind 2023.
  • De Stedelijke Radialen
    Centraal in De Tippe ligt het buurschap De Stedelijke Radialen. Hier komen 400 compacte woningen die rond beschutte binnentuinen en hoven liggen. Langs de Tippepaden is er ruimte voor andere vormen van wonen.
  • Het Poldergrid
    In het noorden van De Tippe komt het meest landelijke deel van de buurt Het Poldergrid. Hier komen 650 woningen met eigen voor- en achtertuin. De straten zijn groener, de gebouwen lager en er is veel variatie. Aan de randen van het buurschap is veel variatie en ruimte voor bijzondere woonvormen.

Houd de webpagina https://zwolle.nl/kavelsexterne-link-icoon in de gaten voor de beschikbare kavels en https://stadshagen.nl/aanbodexterne-link-icoon voor het overige woningaanbod. 

Wonen in een bouwomgeving

De Tippe is geen kant-en-klare woonwijk, maar een gebied waar wind en zand nog wel enige tijd vrij spel hebben. Ook liggen op de meeste plekken bouwwegen in de buurt. De bouwwegen zijn nodig om materiaal van en naar de bouwplaatsen te brengen en om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke wegen niet kapot worden gereden. Bouwverkeer kan overlast en hinder geven. Zo kunnen de wegen vies worden of kan de weg korte tijd dicht zijn voor laden en lossen. Ook kunnen de bouwwerkzaamheden soms geluidsoverlast geven.

Inrichten openbaar gebied 
Daar waar het kan, richten we het openbaar gebied in de buurt definitief in. Denk aan bestrating, verlichting, openbaar groen en speelvoorzieningen. Op plekken waar nog wordt gebouwd of waar bouwwegen liggen, kan dat helaas nog niet. Dat betekent bijvoorbeeld dat de definitieve bestrating er nog niet ligt, er nog geen of tijdelijke verlichting is en dat we groenstroken nog niet (volledig) kunnen aanplanten. 

Tijdelijke openstelling Boerderijenpad 
Het Boerderijenpad, een wandel- en fietspad in De Tippe, was het afgelopen jaar afgesloten voor doorgaand verkeer, maar is vanaf februari 2024 tijdelijk weer open. Via het Boerderijenpad kunnen fietsers of wandelaars vanaf de Havezathenallee in Stadshagen het IJsselgebied en ’s-Heerenbroek bereiken, en vice versa. Het betreft een tijdelijke openstelling die – naar verwachting – voor heel 2024 geldt. De duur van de openstelling is afhankelijk van de bouwactiviteiten in de omgeving van het Boerderijenpad. 

Let op! Bij deze tijdelijke openstelling zijn de kruisingen op het Boerderijenpad gelijkwaardig. Dit houdt in dat u (bouw)verkeer van rechts voorrang moet verlenen. Het bouwverkeer wordt met betonbarrières geattendeerd op het kruisende fietsverkeer. Pas wanneer het Boerderijenpad definitief opengaat en is ingericht, hebben fietsers op het pad voorrang. 

Wandelen en fietsen: let op bouwterrein
Op dit moment zijn er nog weinig definitieve fiets- en wandelpaden aangelegd in De Tippe. Het merendeel van de wegen is ingericht als bouwweg. Gaat u toch uw nieuwe buurt in? Wees u ervan bewust dat op diverse plekken gebouwd wordt en er daarom veel bouwverkeer door het gebied rijdt, met soms een beperkt zicht op kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom is het belangrijk om – als fietser of wandelaar – goed zichtbaar te zijn en om het gebied zo snel en veilig mogelijk te verlaten.

Kaart van De Tippe
Buurschappen en aantallen woningen in De Tippe

Planning bouwwerkzaamheden

Het Poldergrid 
In Het Poldergrid wordt al volop gewoond. Woning corporaties SWZ en deltaWonen hebben hier vorig jaar hun eerste huurwoningen opgeleverd. Inmiddels heeft ook een aantal bewoners van de eerste velden van De Vier Erven de sleutels van hun nieuwe woningen ontvangen. Verder heeft VanWonen de rij- en hoekwoningen van het project Besterburen opgeleverd. Binnenkort start Schutte Bouw voor dit project ook met de bouw van een aantal twee-onder één-kapwoningen. 

De Stedelijke Radialen 
In De Stedelijke Radialen is Plegt-Vos druk aan het bouwen. In opdracht van woningcorporaties Openbaar Belang en deltaWonen bouwt de aannemer 114 huurwoningen. Deze woningen worden de komende tijd in fases opgeleverd. Verder is de verwachte planning dat Nikkels in het komende halfjaar gaat starten met de bouw van het project Carré. Carré bestaat uit 17 sociale huurwoningen (in samenwerking met woningcorporatie SWZ) en 30 koopwoningen. Ook de projecten Groenkwartier van Heutink Groep en Fijneburen van VanWonen gaan naar verwachting in het komende halfjaar van start met de bouw. 

Op diverse velden in buurschappen Het Poldergrid en De Stedelijke Radialen waar – naar verwachting in de loop van dit jaar – wordt gebouwd, zijn ontwikkelaars druk bezig met het bouwrijp maken van de grond. Ook worden deze bouwvelden voorzien van nutsvoorzieningen, zoals de aanleg van elektriciteit. Verder is de gemeente op verschillende locaties bezig met het inrichten van het openbaar gebied.

De Zuidpunt 
De planvorming voor dit gebied start dit jaar. 

Fietsbrug Zalkerdijkerbrug 
Om De Tippe voor fietsers en wandelaars goed te verbinden met Westenholte en het achterliggende IJssellandschap, is een fietsbrug opgenomen in het ontwikkelplan voor De Tippe: de Zalkerdijkbrug. De brug is onderdeel van de familie van kunstwerken rond de N331. Hierbij horen ook de Westenholterbrug, Blalobrug, Boxemtunnel en Belvédèretunnel. De fietsbrug zorgt voor een verbinding over de Hasselterweg, de N331: tussen de Zalkerdijk aan de ene kant en De Zuidpunt van De Tippe – in de buurt van basisschool Het Saffier – aan de andere kant. 

Het vormgevingsdocument voor deze nieuwe verbinding is sinds 2023 gereed. Inmiddels is het voorbereidingstraject voor het uitwerken van het definitief ontwerp gestart. We verwachten dat dit definitief ontwerp eind 2024 gereed is. Daarna volgt een aanbestedingstraject voor een aannemer die de brug gaat bouwen. Naar verwachting start de bouw eind 2025 en wordt de brug in de loop van 2027 in gebruik genomen. 

Rotonde bij basisschool Het Saffier voorlopig deels afgesloten
De rotonde in buurschap De Zuidpunt – vlakbij basisschool Het Saffier – blijft voorlopig deels afgesloten, alleen de afslagen richting de basisschool en richting de Belvédèrelaan zijn open. In verband met verkeersveiligheid is het van belang om de verkeersstromen van en naar de basisschool apart te houden van het overige verkeer dat De Tippe in- en uitrijdt, met name bouwverkeer. Bouwverkeer en bewoners kunnen alleen via de Boerderijenlaan De Tippe inrijden. Op meerdere plekken in De Tippe wordt dit jaar flink gebouwd en dat zorgt voor een toename van bouwverkeer in de buurt. Door een aantal afslagen vanaf de rotonde afgesloten te houden, beperken we het kruisen van kwetsbaar verkeer met bouwverkeer in De Tippe. Daarnaast moeten diverse wegen en bruggen in het gebied in de buurt van de rotonde én de rotonde zelf nog definitief worden ingericht. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de rotonde in alle richtingen opengaat. 

Tijdelijke werkplek van gemeente Zwolle geplaatst 
In De Tippe is in maart een tijdelijke werkplek van de gemeente Zwolle geplaatst. Deze kantoorruimte staat in het zuiden van De Tippe, in buurschap De Zuidpunt, tussen station Stadshagen en basisschool Het Saffier in. Op de tijdelijke werkplek werken medewerkers van de gemeente Zwolle die betrokken zijn bij de verschillende nieuwbouwprojecten in Stadshagen. Op die manier zijn ze altijd dichtbij hun werkterrein.

​​​​​​Omgevingsmanagement

De Tippe is een buurt in aanbouw waar dagelijks flink wordt gebouwd en waar bouwverkeer af en aan rijdt. Om ervoor te zorgen dat de buurt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo bereikbaar, leefbaar en veilig mogelijk blijft, werken we als gemeente nauw samen met ontwikkelaars, bouwers, bewoners en andere partijen in de buurt. Heldere communicatie en duidelijke afspraken met de omgeving zijn daarbij onmisbaar. Centraal contactpersoon hiervoor is de omgevingsmanager.

Heb je vragen, zorgen of klachten over ontwikkelingen of bouwwerkzaamheden in De Tippe? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van Stadshagen via stadshagen@zwolle.nl.