De Tippe

De bouwwerkzaamheden voor De Tippe zijn in volle gang. Hier komt een buurt met 1.250 nieuwe woningen in drie buurschappen. De Tippe ligt aan de rand van Zwolle, tussen het weidse IJssellandschap en de bestaande buurten van Stadshagen en Westenholte in.

De Tippe wordt een groene buurt met veel ruimte om te wonen, werken en recreëren. Met dorpse gezelligheid en de stadse reuring op fietsafstand. Een buurt met kleine startersappartementen en grote gezinswoningen en alles er tussenin. Een mooie mix van huur en koop in verschillende prijsklassen. En met voorzieningen die passen in de buurt. De gemeente wil graag 25% van de woningen en de voorzieningen laten ontwikkelen via samenwerkingsverbanden (co-creatie) van toekomstige bewoners en gebruikers en ontwikkelaars.In 2021 is de visie en koers voor De Tippe vastgesteld door het college en de raad van de gemeente Zwolle. Het wordt een duurzame wijk waar ruimte is voor creativiteit en innovatie. De gemeente heeft de volgende ambities die ze in samenwerking met toekomstige bewoners en (maatschappelijke) ondernemers waar wil maken: klimaat adaptief, energieneutraal, circulair, natuur inclusief en sociaal inclusief.

In 2022 start de bouw van de eerste woningen. De planning is dat er jaarlijks ongeveer 250 woningen worden opgeleverd. De  Tippe wordt met een aantal vaste partijen ontwikkeld: Dura Vermeer, VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWone, Woningstichting SWZ en Openbaar Belang Zwolle..

Drie buurtschappen

• De Zuidpunt

De Tippe is opgedeeld in drie buurschappen. De Zuidpunt dichtbij het station wordt het meest stadse buurschap van De Tippe. Hier komen vooral appartementsgebouwen van drie tot maximaal tien verdiepingen. Er is ook ruimte voor een aantal stadswoningen met een eigen tuin.

• De Stedelijke Radialen

Centraal in De Tippe ligt het buurschap De Stredelijke Radialen. Hier komen 395 compacte en lage woningen die rond beschutte binnentuinen en hoven liggen. Langs de Tippenpaden is er ruimte voor andere vormen van wonen.

• Het Poldergrid

In het noorden van De Tippe komt het meest landelijke deel van de buurt Het Poldergrid. Hier komen 653 woningen met eigen voor- en achtertuin. De straten zijn groener, de gebouwen lager en er is veel variatie. Aan de randen van het buurschap is veel variatie en ruimte voor bijzondere woonvormen.

Ambities

De Tippe wordt een speciale buurt waar duurzaamheid en sociale inclusiviteit centraal staan. Er is voor iedereen plek en er gebeurt meer dan wonen alleen. Er zijn hoge ambities, onder andere op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulariteit. Gezinnen, starters, ouderen, mensen met een beperking: samen laten ze De Tippe ontstaan. Het is een buurt die niet top op detail is uitgewerkt op de tekentafel. De buurt moet echt gaan passen bij de wensen van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers. Hieraan werken verschillende partijen in de planuitwerking.

Klimaat adaptieve buurt

De buurt wordt zo ingericht dat die bestand is tegen extreme regen  en langdurige droogte en hitte

Energieneutraal

De bedoeling is om alle energie die nodig is voor de openbare ruimte en voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woningen  binnen de buurt zelf op te wekken. Ook kijken we welke mogelijkheden er op termijn zijn om in de buurt elektriciteit op te wekken voor andere toepassingen zoals het opladen van  elektrische auto’s.

Bodemenergieplan

De Tippe wordt ontwikkeld zonder toepassing van aardgas. Omdat er geen warmtenet in De Tippe is gepland, is de verwachting dat voor het verwarmen en koelen van de woningen en voorzieningen veel gebruik zal worden gemaakt van individuele warmtepompen in combinatie met gesloten bodemenergiesystemen. Om er voor te zorgen dat het nu en in de toekomst mogelijk moet zijn om alle woningen en voorzieningen in De Tippe te verwarmen met behulp van individuele elektrisch aangedreven (combi)warmtepompen in combinatie met gesloten bodemenergiesystemen, is een bodemenergieplan ontwikkeld. Met dit plan wil de gemeente Zwolle er voor zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de ondergrond voor bodemenergie. De gemeente zet hierbij in op de toepassing van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen.

U kunt het bodemenergieplan van De Tippe (pdf formaat) opvragen door een mailt te sturen aan secretariaatstadshagen@zwolle.nl.

Circulaire buurt

De ambitie is om kringlopen van grondstoffen te sluiten binnen het gebied. Bouwmaterialen worden dan hergebruikt, engrondstoffen en energie wordt teruggewonnen.    

Duurzame mobiliteit

De Tippe gaat  inspelen op de veranderende mobiliteitsvragen en -aanbod. De fiets krijgt uiteraard  een prominente plek. En deelmobiliteit wordt gefaciliteerd en gestimuleerd..

Sociaal inclusief

De Tippe wordt vooral een sociale buurt . Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken,en waar iedereen meetelt en meedoet. Betrokkenheid staat centraal. De gemeente en de ontwikkelaars verbinden mensen en partijen en helpen om ideeën verder te brengen. Maar de toekomstige bewoners en ondernemers gaan met elkaar de handen uit de mouwen steken om hun eigen buurt te maken. De grote lijnen staan er, maar bewoners en ondernemers mogen het plaatje inkleuren. Dat zorgt voor een aantrekkelijke buurt voor mensen in alle fasen van het leven. Een buurt waar mensen zich thuisvoelen.

Panning en informatie

  • 2021 en 2022: Het gebied wordt bouwrijp gemaakt.
  • 2022 en verder: per jaar worden er circa 250 woningen gebouwd in De Tippe.

Via deze website zijn de actuele plannen en meer informatie over de woningen / projecten in te zien: De Tippe – Stadshagen

Ontwikkelplan De Tippe.pdf