Dierenteam

Dierenteam Zwolle is een samenwerking tussen dierenwelzijnsorganisaties. Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar, allemaal voor het geluk en de gezondheid van de dieren (dierenwelzijn) in de gemeente Zwolle. Dat is uniek in Nederland. Omdat het dierenwelzijn vaak te maken heeft met het welzijn van mensen, werkt het team samen met sociaal-maatschappelijke organisaties.

Verbetering

Het plan voor het Dierenteam kwam er in 2016, tijdens het Rondetafeloverleg Dierenwelzijn met gemeenteraadsleden, de verantwoordelijk wethouder en dierenwelzijnsorganisaties. Die organisaties hebben daarna gewerkt aan een verbetering van het contact en de samenwerking met elkaar. Elke organisatie heeft haar eigen kennis en helpt zo mee aan het verbeteren van het dierenwelzijn in Zwolle.

De organisaties die meehielpen aan het opzetten van het Dierenteam Zwolle, zijn: Dierenambulance Zwolle, Zwols Dierenasiel, Zwolse Dierenvoedselbank, Vogelbescherming Avifauna, Stichting Flappus, Stichting Blijf-van-mijn-Dier en Dierenbescherming.

Daarnaast doen vanaf het begin ook de Dierenpolitie en de gemeente Zwolle mee aan dit overleg. De afgelopen jaren is het Dieren Team Zwolle verder versterkt met diverse organisaties die zich in Zwolle bezighouden met dierenwelzijn.

Dierenwelzijnsmarkt

Het Dierenteam Zwolle heeft in 2017 (op Werelddierendag) en 2018 en 2019 (eerste Blauwvingerdag) een dierenwelzijnsmarkt gehouden. Tijdens het Rondetafelgesprek in september 2018 heeft het team vier belangrijke punten bepaald.

  • Opvang van dieren in Zwolle
  • Bevorderen van, informatie en onderwijs over dierenwelzijn
  • Dierenwelzijn en mensenwelzijn
  • Afspraken over honden en het controleren ervan.

Om te laten zien wat voor werk de Zwolse dierenorganisaties doen, en waar, heeft het Dierenteam Zwolle samen met de gemeente Zwolle deze webpagina’s opgezet.

Heeft u vragen over het Dierenteam Zwolle, dan kunt u contact opnemen met het Zwols Dierenasielexterne-link-icoon