Dierenwelzijn in Zwolle

Dierenwelzijnsbeleid

De Zwolse gemeenteraad heeft 10 jaar geleden een gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Belangrijke onderdelen daarvan zijn dat de gemeente het Dierenasiel subsidieert voor de opvang van katten en honden en de Dierenambulance voor het vervoer van zieke en gewonde dieren. 

Daarnaast is er het hondenbeleid. Dierenboerderijen zoals wijkboerderijen en buurtweiden hebben in het beleid een belangrijke educatieve functie voor jonge en oudere kinderen gekregen.

Intussen heeft de tijd niet stilgestaan en is werk gemaakt van zorg voor huisdieren bij huiselijk geweldsituaties en is het Protocol gevaarlijke honden vastgesteld, om bijtincidenten tegen te gaan. En er is het Dierenteam Zwolle gevormd.

Bevorderen dierenwelzijn

Het belang van dierenwelzijn is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022: “We zijn er niet alleen voor de mensen in Zwolle, maar hebben ook oog voor het welzijn van alle dieren in onze stad en de omgeving.

De komende vier jaar vergroten wij onze inzet op dit gebied. We onderzoeken op welke manieren we initiatieven die het dierenwelzijn bevorderen, ook voor dieren die in het wild leven, kunnen stimuleren en ondersteunen.”.

Natuur- en Milieueducatie

Op de pagina Natuur- en Milieueducatie vindt u een overzicht van excursies, leskisten, digitale lessen en projecten voor de basisschool. Binnen Natuur- en Milieueducatie is er ook aandacht voor het thema Dieren.

Geactualiseerd beleid

De gemeente heeft in het najaar van 2019 samen met de dierenwelzijnsorganisaties verenigd in het Dieren Team Zwolle, het dierenwelzijnsbeleid vernieuwd. Dit heeft geleid tot het nieuwe beleidskader Dierenwelzijn Zwolle 2020externe-link-icoon. Dat is een basis waarop de gemeente en alle betrokken partijen in 2020 en volgende jaren werken aan de verdere verbetering van dierenwelzijn in Zwolle.

De nog te ontwikkelen en in te passen onderdelen zijn gekoppeld aan 4 speerpunten:

  • de verdere invulling van de wettelijke opvang taak van dieren in nood,
  • meer preventie door informatie en educatie;
  • de relatie tussen mensenzorg en dierenwelzijn (denk ook aan ouderen en minima) en
  • meer voorlichting over het hondenbeleid.

Actualisering beleidskader Dierenwelzijn 2020externe-link-icoon