oog iconDigitale toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is, dan kunt u dit aan ons doorgeven.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan  gebruiken. Daarom staat er in de wet dat websites van overheden (zoals een gemeente)  horen te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Ook moeten wij uitleggen of wij aan deze norm voldoen.

Deze uitleg geven we in een toegankelijkheidsverklaring. Iedereen kan deze verklaring bekijken. Hieronder staat waar u onze toegankelijkheidsverklaringen kunt vinden. Daarin beschrijven we of onze websites voldoen aan de toegankelijkheidsnorm, op welke punten we nog niet voldoen, hoe we dit gaan oplossen en wanneer.

Overzicht van toegankelijkheidsverklaringen van websites van de gemeente Zwolle

 

Website

Status digitale toegankelijkheid

Link naar volledige
toegankelijkheids-verklaring

Zwolle.nl, met (sub)domeinen:

 • https://rbzzwolle.nl
 • https://afspraken.zwolle.nl/Internetafspraken
 • https://erfgoed.zwolle.nl
 • https://toegankelijkestad.zwolle.nl
 • https://beelden.zwolle.nl
 • https://swtzwolle.nl
 • https://blik.zwolle.nl
Voldoet gedeeltelijk (B) Zwolle.nl

Zwolle.pcportal.nl

Eerste stappen gezet (C) zwolle.pcportal.nl
Zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl Voldoet gedeeltelijk (B) zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl

Mijnwijk.zwolle.nl

Voldoet gedeeltelijk (B) mijnwijk.zwolle.nl

Intranet gemeente Zwolle

Voldoet gedeeltelijk (B) intranet gemeente Zwolle

Open Stad

 • jouwstukjezwolle.nl
 • stadsbroekenijsselvizier.zwolle.nl
Voldoet gedeeltelijk (B) Open Stad

Kaarten en Open Data

 • zwolle.maps.arcgis.com/home/index.html
 • smart-zwolle.opendata.arcgis.com/
Voldoet gedeeltelijk (B) Kaarten en Open Data
Easycruit Voldoet gedeeltelijk (B) Easycruit

Loket Zwolle

 • dloket.zwolle.nl
 • mijnsdv.zwolle.nl
 • parkeerloket.zwolle.nl
 • iburgerzaken.zwolle.nl
 • mijn.zwolle.nl
Eerste stappen gezet (C) Loket Zwolle

Onze toegankelijkheidsverklaringen zijn gebaseerd op diverse onafhankelijke onderzoeken.

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • Toegankelijkheid vanaf de start onderdeel te maken van alles wat wij doen rondom onze websites. Bijvoorbeeld bij het inkopen, het ontwerpen en het bouwen van de websites.
 • Onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig (onderdelen van) de websites op toegankelijkheid. Wij lossen de gevonden problemen op.
 • Onze medewerkers leren steeds meer over digitale toegankelijkheid. Ze bekijken wekelijks de toegankelijkheid van de belangrijkste websites. Dit doen ze met speciale software.
 • Het Versimpelteam kijkt goed naar teksten die collega’s op de websites plaatsen. Waar nodig helpt het Versimpelteam hen om deze teksten begrijpelijker te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op met de gemeente Zwolle.