Twee collega's staan voor Museum de Fundatie in een blauw licht.

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

Kleine en grote opgaven

In Zwolle zorgen we voor elkaar en zijn we er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Ruimte en kansen voor jou

In Zwolle werken we aan een duurzame, sociale en inclusieve samenleving voor alle inwoners. We richten ons op kwalitatieve groei in een tijd van grote maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Young professionals

Young professionals zijn met elkaar verbonden in JONG Zwolle. Het netwerk heeft een adviserende rol aan management en HR en organiseert actieve bijeenkomsten. Daarnaast is er een aanbod voor persoonlijke en professionele ontwikkeling speciaal gericht op jongeren.

Hart voor de stad

Zwolle is een ambitieuze werkgever met een groot hart voor de stad en haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Die inzet en bevlogenheid vraagt veel van ons en daar horen passende arbeidsvoorwaarden bij, zoals een marktconform salaris, flexwerken, een gevarieerd opleidingsprogramma en een goed pensioen. Past Zwolle bij jou en jij bij Zwolle? Dan komen we graag in gesprek.