Drinkwater

Wist je dat Zwols drinkwater uit de ondergrond komt? Het lijkt zo vanzelfsprekend, nietwaar? 24 uur per dag, zeven dagen in de week, overal in Nederland lekker en gezond drinkwater uit de kraan. Toch zit er een wereld aan verhalen achter jouw kraan. Met een geschiedenis van honderden jaren oud, een strijd tegen ziekten en rampen tot een netwerk aan leidingen zo lang dat je drie keer rond de aarde kan. 

Achter al die technieken en innovaties schuilt de oorsprong van het drinkwater: de natuur. Ons drinkwater is namelijk een natuurproduct. In Nederland halen we ons drinkwater uit oppervlaktewater, zoals rivieren en meren, maar gebruiken we ook water uit de bodem, het zogenaamde grondwater! 

Drinkwater bij het Engelse Werk

In Zwolle pompen we ons drinkwater op uit de bodem bij het Engelse Werk. Dat gebeurt tussen de spoorzone en de rivier de IJssel. Hier wint Vitens ieder jaar ongeveer 12 miljoen kuub water. Dit is jaarlijks zo veel water dat wanneer je al dit water in grote bestelbussen pompt, en al deze bestelbussen laat rijden, je de weg van Zwolle naar Portugal én weer terug volledig vult met bestelbussen. 

Hoe komt het dat we in Zwolle zo veel water kunnen oppompen? Je raadt het misschien al: de bodem! Regenwater en IJsselwater zakt continu de bodem in. Dit proces kan wel honderden jaren duren. Terwijl het de grond in zakt zuivert de bodem langzaam maar zeker ons grondwater.  

Belang van een gezonde bodem

Je kan je misschien wel voorstellen dat een schone en gezonde grond hiervoor belangrijk is. Een gezonde bodem kan schadelijke stoffen tegenhouden en zelfs afbreken. Dit maakt ons drinkwater ook zo goedkoop. Want wat niet in het water komt hoeven de drinkwaterbedrijven er ook niet uit te halen! Daarom zijn bepaalde activiteiten verboden rondom het Engelse Werk zijn, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Toch houdt het water dat de grond inzakt niet op bij de grenzen van het Engelse Werk. Water zakt namelijk niet alleen recht naar beneden maar verplaatst zich ook horizontaal. Vandaar dat het zo belangrijk is om veel groen in de stad te hebben. Wanneer een gebied verhard is door bestrating of huizen, kan regenwater niet goed de grond binnendringen. Hierdoor kan het ook niet bij ons grondwater terecht komen. 

Daarnaast moet een bodem gezond zijn om schadelijke stoffen af te breken. Het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen, chemicaliën en medicijnresten zorgen ervoor dat de bodem verstoord raakt en daardoor minder goed schadelijke stoffen kan afbreken. Vanuit de bodem kunnen deze stoffen ook in ons grondwater terecht komen. Dat zorgt ervoor dat de drinkwaterbedrijven meer moeten zuiveren.

Met de gemeente monitoren wij de kwaliteit van het grondwater en zorgen we ervoor dat het grondwater schoon blijft. Zo kunnen we nu en in de toekomst de gezonde stad waarborgen.

Wat je zelf kunt doen

Ook jullie hebben een directe impact op het grondwater dat we gebruiken als drinkwater. Niet alleen bij het Engelse Werk maar ook in de rest van Zwolle. Wees een beetje lief voor de bodem. Gebruik geen giftige bestrijdingsmiddelen en zorg voor groen in de tuin. Geïnspireerd geraakt? Klik op de pagina Zelf aan de slag wat jij zelf kan doen om de bodem een handje te helpen door Zwolle verder te vergroenen!