Duurzaam Zwolle

Als de actualiteit ons één ding leert, is het dat afwachten geen optie is als het gaat om duurzaamheid. Iedereen kan nu aan de slag om slim energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken. Daarnaast moeten we ons samen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het is ook belangrijk om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten en te hergebruiken in alle schakels van de keten: van de winning van grondstoffen tot consumptie.

De uitdagingen zijn groot, maar iedereen kan iets doen om dit te bereiken. Zoals het isoleren van je huis, vergroenen van je dak, kopen van tweedehands spullen, gereedschap delen met je buren of meedoen met een bewonersinitiatief in je wijk. Op deze pagina’s leggen we je uit wat je zelf kunt doen en wat de gemeente doet. En hoe we samen ervoor zorgen dat Zwolle een stad blijft waar het goed wonen, werken en leven is!

Het landelijk klimaatakkoord is de basis voor de energietransitie in Zwolle. Uiterlijk in 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. We wekken dan net zoveel energie op als we gebruiken. En dat doen we via hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De gemeente maakt vaart: we willen dat in 2025 de uitstoot van CO2 25% minder is dan in 1990 en dat we 25% van alle energie op duurzame wijze opwekken. De gemeente werkt hierin samen met woningcorporaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Niemand kan dit alleen; de energietransitie realiseren we samen.

Hoe passen we ons in Zwolle en de regio aan, aan de gevolgen van het veranderende klimaat? Wat staat ons nú te doen als we een mooie omgeving willen achterlaten voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen? In een animatiefilmexterne-link-icoon hoor en zie je hoe wij dat sámen kunnen doen. En hoe dat nu al gebeurt! Bijvoorbeeld door Zwolle stadsbreed te  vergroenen. En door te zorgen voor meer ruimte voor water.

Op de gebieden van energietransitie, woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte neemt Zwolle de plannen voor noodzakelijke klimaataanpassingen al mee. In het boekje hieronder lees je hoe Zwolle afgelopen jaar omging met klimaatverandering in de stad en regio. 

In een volledig circulaire economie worden materialen en producten oneindig gebruikt en hergebruikt. Grondstoffen worden optimaal ingezet en hergebruikt in alle verschillende schakels van de productieketen. Dat voorkomt problemen van vervuiling en afval. Er zijn dan geen nieuwe grondstoffen nodig, dus die kunnen ook niet op raken.

In 2050 willen we dat er in heel Zwolle geen gebruik meer wordt gemaakt van gedolven grondstoffen. Die zijn dan vervangen door volledig hernieuwbare of biobased grondstoffen. Om dat te bereiken werken we samen met inwoners, overheidsinstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties. We hebben al mooie voorbeelden van wat er nu al in de stad gebeurt.

Projectenboekje Klimaatadaptatie