Duurzaam Zwolle: klimaatneutraal en groen

De overgang naar een klimaatneutrale samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen waar we op dit moment voor staan. Ook in Zwolle. Klimaatneutraal wil zeggen dat alles wat je doet niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De afgelopen jaren zijn er al belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Zwolle heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen in Zwolle; de gemeente, de inwoners, bedrijven en instellingen.

De ambitie is groot en alle Zwollenaren helpen mee om dit doel te bereiken. Bijvoorbeeld door het vergroenen van daken, het kopen van tweedehands spullen en door gebruik te maken van deelvervoer. Maar ook door het isoleren van je woning met beschikbare subsidies, alleen of samen met de buren. De gemeente stimuleert inwonersinitiatieven en maakt afspraken met woningcorporaties om huurwoningen te verduurzamen. En ook bedrijven en bedrijventerreinen nemen klimaatadaptieve maatregelen. 

Energietransitie

Gekleurde zonnepanelen

Hoe wordt Zwolle energieneutraal?

Klimaatadaptatie

Hoe gaan we in Zwolle om met klimaatverandering?

Circulaire economie

Gft-containers binnenstad

In een circulaire economie gaan we zuiniger om met grondstoffen en de producten die we daarvan maken.

Verbeteren electriciteitsnetwerk

Hoe gaan we in Zwolle om met het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk?