Energieprojecten in de stad

De beste ideeën komen uit de stad

Veel Zwollenaren zijn al bezig met deze veranderingen en er zijn al veel mooie ideeën voor schone (duurzame) energie in de stad. Die beweging willen we ondersteunen en versnellen. Dat doen we door initiatieven van bewoners te stimuleren en te laten zien wat er al gebeurt in de stad. Want iedereen kan wat doen! 

Een tochtband aanbrengen helpt energie te besparen. Foto door Anke Olthof.

Meedoen in je wijk of buurt

Je bent van harte welkom om je aan te sluiten of mee te doen bij een duurzaam initiatief in jouw buurt. Want samen bereiken we meer in het verduurzamen van onze wijken. Voor een beter milieu, een fijne leefomgeving, een gezellige buurt, meer wooncomfort en lagere energiekosten. Via de tegels hieronder lees je meer over de initiatieven bij jou in de buurt, en hoe je daarmee in contact kunt komen. En wil je zelf iets starten? Neem dan contact op met de gemeente via energietransitie@zwolle.nl.

Buren zijn samen aan de slag met energiebesparende producten zoals tochtstrips. Foto door Anke Olthof.

Voorbeelden van lopende energieprojecten

Samenwerking met Zwolse woningcorporaties

De Zwolse woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang zetten zich graag in voor energiebesparing. Ze doen op wijkniveau al mee met bijvoorbeeld Berkum Energieneutraal en het ontwikkelen van een geothermiebron in Holtenbroek en Aa-Landen. De corporaties en de huurdersorganisaties zien het belang van energiebesparende maatregelen voor het milieu, het wooncomfort en de portemonnee.

De woningcorporaties, de gemeente en de initiatieven die hierboven zijn genoemd, praten regelmatig over de ontwikkelingen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Van het afstemmen van planningen tot het samen organiseren van bijvoorbeeld warmtecafés. En door het plannen van campagnes en ’warme burendagen’, waarop bewoners elkaar helpen met bijvoorbeeld het plaatsen van radiatorfolie om energie te besparen.