Fietsenstalling Stationsplein

Uw fiets makkelijk, veilig, droog én elke eerste 24 uur gratis stallen? Dat kan in de nieuwste fietsenstalling van Zwolle, onder het Stationsplein! De stalling heeft plek voor wel 5.800 fietsen. Hiermee heeft Zwolle één van de grote fietsenstallingen van Nederland, en zelfs de grootste buiten de Randstad!

Op 8 maart 2021 opende staatssecretaris Stientje van Veldhoven Fietsenstalling Stationsplein officieel. Bekijk hieronder het videoverslag hiervan.

Groenste fietsenstalling van Nederland

Fietsenstalling Stationsplein is de groenste fietsenstalling van Nederland want deze fietsenstalling geeft ruimte.

  • Ruimte aan het groeiend aantal reizigers van en naar Zwolle.
  • Ruimte aan een groene stationsomgeving, waar je fijn en comfortabel even kunt wachten of werken.
  • Ruimte voor de bezoeker, reiziger en Zwollenaar om prettig je fiets te stallen en gebruik te maken van alle voorzieningen die nodig zijn om je reis te kunnen vervolgen. Van een band laten plakken tot het huren van een OV-fiets.
  • De fietsenstalling geeft zelfs ruimte aan water. Samen met het plein vormt deze stalling een superspons. Hierdoor kunnen we in de toekomst extreme regenbuien opvangen en is dit belangrijke OV-knooppunt voor heel NL veel beter bestand tegen weersextremen. En dat is uniek.

Kortom, deze stalling geeft ruimte aan alle fietsers in Nederland. En daar is Zwolle blij mee en trots op. Want twee van de drie ritten in Zwolle worden op de fiets afgelegd. Er is vrijwel geen stad in de wereld waar het aandeel fietsverplaatsingen zo hoog is als in Zwolle. Hier krijgt de fietser ruim baan.

Makkelijk, veilig, droog en 24 uur gratis

In de bewaakte fietsenstalling Stationsplein kunt u uw fiets makkelijk, veilig, droog en elke eerste 24 uur gratis bewaakt stallen met uw OV-chipkaart.

Met een jaarabonnement van ca. 75 euro kunt u uw fiets onbeperkt in de nieuwe stalling plaatsen. De bewaakte Fietsenstalling Stationsplein is 7 dagen in de week geopend van een kwartier voor vertrek van de eerste trein tot een kwartier na aankomst van de laatste.

In de fietsenstalling is ook plaats voor fietsen die niet in een fietsenrek passen, zoals fietsen met een bak voorop of een breder stuur. Daarnaast zijn er straks zo’n 400 OV-fietsen te huur. Ook is er een Fiets & Servicewinkel in de stalling aanwezig. Fiets & Service helpt reizigers met onderhoud of reparaties aan hun fiets, zodat zij snel weer op weg kunnen.

Prettig en toegankelijk

Fietsenstalling Stationsplein is in veel opzichten een bijzondere stalling. U parkeert uw fiets in deze stalling dichterbij het station dan bij de oude stallingen op de Oosterlaan en Westerlaan.

Met de fiets aan de hand loopt u de stalling naar binnen en buiten via de grote entrees die zijn voorzien van een borstel- en transportbaan voor uw fiets. De borstel- en transportbaan zorgt ervoor dat u met uw fiets naast u gemakkelijk de stalling  in en uit  kunt lopen.

In de stalling vindt u eenvoudig een vrije plek voor uw fiets. Digitale borden vanaf de entrees aan het plafond geven de vrije plekken aan. Nadat u uw fiets hebt gestald, kunt u met de roltrap ter hoogte van het stationsgebouw naar het station lopen en terug.

Wethouder Ed Anker geeft u een rondleiding in de nieuwe fietsenstalling in de onderstaande video.

Slimme en duurzame oplossingen 

Fietsen is goed voor uw gezondheid en voor het milieu. Om ook te zorgen dat het milieu minder wordt belast, zijn slimme en duurzame oplossingen in de fietsenstalling toegepast.

Milieuvriendelijke materialen

Bij de bouw van Fietsenstalling Stationsplein is bewust gekozen voor veelal duurzame en circulaire materialen. Circulair materiaal is materiaal dat een aantal keer hergebruikt kan worden en op een milieuvriendelijke wijze kan worden afgebroken. Voorbeelden hiervan zijn het beton van de trappen (bio-based) en betongranulaat in de trappen en wanden. 

Betontrappen van bio-based materiaal

De trappen bij de entrees van de fietsenstalling zijn gemaakt van secundaire grondstoffen. Secundaire grondstoffen zijn stoffen gewonnen uit eerder toegepaste grondstoffen. Deze grondstoffen zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd, geprepareerd en/of bewerkt en tenslotte opnieuw verwerkt. 

Het materiaal dat voor de helft uit betongranulaat bestaat, kan vocht opnemen en afstaan. Betongranulaat is een hoofdbestandsdeel voor beton dat bestaat uit hergebruikte materialen. De trappen uit fietsenstalling kunnen aan het einde van hun levensduur eenvoudig en volledig worden hergebruikt.

Slimme opvang en gebruik van (regen)water

Onder de bestrating en de groenvakken in de openbare ruimte zijn infiltratiekratten van 100% hergebruikt materiaal geplaatst. Deze infiltratiekratten vangen (overtollig) regenwater op en kunnen dit vasthouden en weer afgeven in droge periodes. Het ornament op het plein, in de vorm van een kolk laat zichtbaar het opslokken van water zien bij heftige regenbuien en draagt bij aan de herverdeling van het water.

Het doorspoelen van de toiletten in de fietsenstalling gebeurt met zogenaamd ’grijs water‘, dit is licht verontreinigd afvalwater met bv. zeepresten– dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen in de fietsenstalling.

Het gebruik van infiltratiekratten en ’grijs water‘ vermindert het verbruik van schoon drinkwater. 

Slimme inzet van ventilatie

Ruimtes in de ondergrondse fietsenstalling moeten goed geventileerd worden. Continue ventilatie kost doorgaans veel energie. In deze fietsenstalling wordt de luchtkwaliteit op basis van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) gemeten. En de afzuiginstallatie regelt de ventilatie op basis van de luchtkwaliteit. In de avonduren en de nacht wordt de ventilatie teruggeschroefd, natuurlijk met behoud van voldoende hygiëne en kwaliteit. Deze efficiënte inregeling zorgt ervoor dat het energieverbruik van deze installatie is gehalveerd. Op jaarbasis levert dit een energiebesparing op van 23.000 kWh.

Optimaal gebruik van (dag)licht

Om het gebruik van de ondergrondse fietsenstalling aangenaam en de verblijfskwaliteit hoog te laten zijn is er goed nagedacht over de verlichting in de stalling.

  • Veel daglicht in de fietsenstalling zorgt ervoor dat er minder kunstverlichting nodig is en het resulteert in een lager energieverbruik.
  • Verlaagd groenvak aan de Oosterlaan entree met de grote ingang zorgt voor meer daglichtinval.
  • Grote glazen oppervlaktes in de wanden en balustrades laten daglicht binnen in de fietsenstalling.
  • In de fietsenstalling wordt energiezuinige LED verlichting gebruikt met een lange gebruiksduur.
  • Slim systeem de zogenaamd DALI-regeling (Digital Adressable Lighting) is in de fietsenstalling toegepast. Dit systeem zorgt voor communicatie tussen de lichtbronnen in de stalling. Energie wordt daarbij bespaard door het dimmen van kunstlicht bij veel daglicht of weinig beweging in de stalling.
  • In de fietsenstalling is goed nagedacht over het toepassen van lichte kleuren op wanden en plafonds. Weerkaatsing van licht op de witte oppervlakten zorgt voor een betere lichtverdeling en een indirecte toetreding van daglicht.

Alle hierboven genoemde slimme maatregelen en oplossingen zorgen voor een totale energiebesparing van 40.000 kWh per jaar.

Samenwerking

In maart 2019 is de bouw van de fietsenstalling gestart. Want meer en betere plekken voor het stallen van fietsen waren hard nodig. Dit is nu gerealiseerd met een financiële bijdrage van ProRail – namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – en de provincie Overijssel. De nieuwe fietsenstalling wordt in opdracht van de gemeente beheerd door NS. Boskalis Nederland heeft de bouw van de fietsenstalling uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle. De bouw van de ondergrondse fietsenstalling is samengevat in de onderstaande video.