Fietsstraten

In fietsstraten is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, auto’s zijn hier toegestaan maar ze zijn te gast. De rijbaan van rood asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen en de automobilist zijn snelheid moet aanpassen aan die van de fietser. De klinkerstrook aan weerszijden van de ‘asfaltloper’ onderscheidt de fietsstraat van de meeste fietspaden. Ze zorgen er ook voor dat fietsers voldoende afstand bewaren tot de stoeprand. Hierdoor vinden er minder enkelvoudige fietsongevallen plaats. Bovendien zijn de fietsers, omdat ze meer richting het midden van de weg fietsen, nadrukkelijker aanwezig in de fietsstraat. Automobilisten passen zich aan de fietsers aan.   

In Zwolle hebben we inmiddels dertien fietsstraten maar er volgen er nog meer. Zo zijn op dit moment de werkzaamheden aan de gang om de Rembrandtlaan als fietstraat in te richten. Deze werkzaamheden duren tot eind juni 2019, zie hiervoor  www.zwolle.nl/rembrandtlaan

30 op de teller, auto te gast

De fietsstraten in Zwolle zijn aangelegd op belangrijke, drukke fietsroutes. Deze specifieke fietsroutes lopen door woon- en verblijfsgebieden. Door de kenmerkende inrichting zijn fietsstraten voor fietsers en automobilisten beter herkenbaar als belangrijke fietsroutes. Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto ‘te gast’ is. In de fietsstraat geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Voor automobilisten is er in de straat geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is.

Sneller en comfortabel

Voor fietsers zijn fietsstraten sneller en comfortabeler dan routes door gewone woonstraten. Normaalgesproken heeft (in 30 km gebieden) het verkeer van rechts voorrang. Maar voor duidelijk herkenbare fietsroutes geldt hier een uitzondering. Deze mogen wel voorrang krijgen op woonstraten. Fietsstraten zijn dus voor fietsers sneller dan gewone woonstraten. En omdat fietsstraten zijn uitgevoerd in (rood) asfalt, zijn ze voor fietsers comfortabeler om op te fietsen dan routes door gewone woonstraten. Fietsstraten zijn sociaal veilig. De routes lopen veelal door een woonwijk waar de woningen uitkijken op de straat, sociale controle is aanwezig.