Fietsstraten

In fietsstraten is de auto te gast en geldt voor gemotoriseerd verkeer de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, auto’s zijn hier toegestaan maar ze zijn te gast. In Zwolle hebben we inmiddels vijftien fietsstraten.

Ervaar het 30 gevoel in de fietsstraat

De rijbaan van rood asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen, de automobilist moet zijn snelheid aanpassen aan die van de fietser. Rij dus rustig en ervaar het 30 gevoel.

De klinkerstrook aan weerszijden van het rode asfalt onderscheidt de fietsstraat van de meeste fietspaden. Ze zorgen er ook voor dat fietsers voldoende afstand bewaren tot de stoeprand. Hierdoor vinden er minder enkelvoudige fietsongevallen plaats. Bovendien zijn de fietsers, omdat ze meer richting het midden van de weg fietsen, nadrukkelijker aanwezig in de fietsstraat. Automobilisten passen zich aan de fietsers aan.  

In de Zwolse fietsstraten waar ook een bus doorheen rijdt, ligt een klinkerstrook in het midden.  Door deze middenstrook lijkt de weg voor de automobilist smaller en ervaren de fietsers meer ruimte. De klinkers geven de straat bovendien meer de uitstraling  van een woon- en verblijfsgebied.

30 op de teller, auto te gast

De fietsstraten in Zwolle zijn aangelegd op belangrijke, drukke fietsroutes. Deze specifieke fietsroutes lopen door woon- en verblijfsgebieden. Door de kenmerkende inrichting zijn fietsstraten voor fietsers en automobilisten beter herkenbaar als belangrijke fietsroutes.

Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto ‘te gast’ is. In de fietsstraat geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Voor automobilisten is er in de straat geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is.

Sneller en comfortabel

Voor fietsers zijn fietsstraten sneller en comfortabeler dan routes door gewone woonstraten. Normaalgesproken heeft (in 30 km gebieden) het verkeer van rechts voorrang. Maar voor duidelijk herkenbare fietsroutes geldt hier een uitzondering. Deze mogen wel voorrang krijgen op woonstraten.

Fietsstraten zijn dus voor fietsers sneller dan gewone woonstraten. En omdat fietsstraten zijn uitgevoerd in (rood) asfalt, zijn ze voor fietsers comfortabeler om op te fietsen dan routes door gewone woonstraten. Fietsstraten zijn sociaal veilig. De routes lopen veelal door een woonwijk waar de woningen uitkijken op de straat, sociale controle is aanwezig.