Fietsstraten

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute waar tevens auto’s zijn toegestaan. De snelheid van de auto is beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.  Een rijbaan van rood asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen en de automobilist zijn snelheid moet aanpassen aan die van de fietser. De klinkerstrook aan weerszijden van de ‘asfaltloper’ is bedoeld voor het uitwijken van auto’s wanneer zij elkaar passeren.

De gemeente Zwolle is de eerste gemeente in Nederland die een ‘fietsstratenplan’ voor de hele stad heeft opgesteld, om zo tot een meer structurele toepassing van fietsstraten te komen. Inmiddels telt Zwolle negen fiesstraten.

Auto te gast

Voor fietsers en automobilisten zorgen fietsstraten voor betere herkenbaarheid van de belangrijke fietsroutes en daardoor ook voor een betere continuïteit van de routes. Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto ‘te gast’ is. Er is geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is. Automobilisten rijden met een lage snelheid die veelal is afgestemd op de snelheid van de fiets. Dat is positief voor de verkeersveiligheid.

Sneller en comfortabel

In 30 km gebieden is standaard sprake van kruispunten waar rechts voorrang heeft. Een uitzondering kan worden gemaakt voor duidelijk herkenbare fietsroutes: die mogen wel voorrang krijgen op woonstraten. Fietsstraten zijn dus voor fietsers sneller dan gewone woonstraten. Fietsstraten worden uitgevoerd in (rood) asfalt, om fietsers daarmee meer comfort te bieden dan routes door gewone woonstraten.

Ruimtebesparend en sociaal veilig

Vooral in nieuwbouwwijken worden vaak aparte fietspaden gerealiseerd, naast de routes voor de auto. In sommige gevallen lopen deze fietspaden direct langs rustige woonstraten. Door de inrichting als fietsstraat hoeft geen apart fietspad aangelegd te worden. Deze ruimte kan ten goede komen aan groen of andere voorzieningen in de wijk. Sociale controle is in fietsstraten aanwezig, doordat de route door een woonwijk loopt waar woningen gericht zijn op deze route