Flexwonen in Zwolle

Ook in Zwolle is er een woningtekort. Het is moeilijk om hier een huis te vinden. De gemeente wil voor kleine huishoudens en studenten de kans vergroten in deze stad een geschikte woning te vinden. Daarom komen er naast de al geplande nieuwe woningen, 200 flexwoningen verspreid over de stad. Ook wordt een leegstaand kantoorgebouw omgebouwd naar 88 appartementen.

Flexwoningen zijn woningen die voor een periode van 10 tot 15 jaar op een locatie staan, waarna ze op een andere plek neergezet kunnen worden. Het zijn kleine duurzame woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens die op zoek zijn naar woonruimte, zoals studenten, starters en statushouders. Flexwoningen zijn zelfstandige betaalbare huurwoningen. Elke woning heeft een eigen keuken en badkamer met toilet.

Locaties en planning

Gemeente en corporaties onderzochten samen de haalbaarheid van 5 locaties voor het plaatsen van 200 flexwoningen. Het gaat om de locaties op de voormalige IJsselcentrale in Harculo (40), Oosterenkexterne-link-icoon (60), Nijverheidstraat bij de Herbergexterne-link-icoon (28) en campus Windesheimexterne-link-icoon (42) waar straks onder andere studenten op de campus kunnen gaan wonen en Scholtenserf externe-link-icoonin Stadshagen (30).

Verder gaat het om de transformatie van een voormalig kantoorgebouw aan de Zwartewaterallee (nummer 14)externe-link-icoon naar 88 permanente appartementen.

Zwolle heeft hiervoor van het Rijk circa 3,5 miljoen euro ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.  

In het najaar van 2023 start de bouw van de eerste woningen. De planning is om alle woningen eind 2024 op te leveren. 

Contact

De verhuur van de woningen gaat via de woningzoeker. externe-link-icoon Heeft u een andere vraag over flexwonen? Lees de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar flexwonen@zwolle.nl

Vragen en antwoorden

Flexwoningen zijn woningen die verplaatsbaar zijn en tijdelijk neergezet worden. Bijvoorbeeld voor vijftien jaar. Daarna kunnen ze verplaatst worden naar een andere plek in de stad of in Nederland. Het gaat vaak om houtbouw en niet om containerwoningen. Omdat flexwoningen in één keer uit de fabriek komen, zijn ze goedkoper en sneller te realiseren dan blijvende woningen. De kwaliteit van flexwoningen is vergelijkbaar met die van blijvende woningen.  

De nieuwste flexwoningen zijn vaak van hout en van goede kwaliteit. De kwaliteit van flexwoningen is vergelijkbaar met die van blijvende woningen. Bovendien worden ze op een duurzame manier gebouwd. De flexwoningen zijn van circulaire materialen en worden in de fabriek al in elkaar gezet. Zo is er minder stikstofuitstoot. De flexwoningen worden vanaf de vrachtwagen zo op de locatie geplaatst. 

Net als in het hele land, is er ook in Zwolle een tekort aan woningen. Er worden in de stad de komende jaren woningen bijgebouwd, maar dat kost tijd. Met de subsidie van het Rijk kan Zwolle samen met de woonbouwcorporaties sneller betaalbare woningen realiseren. Dat is heel belangrijk voor mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Dit heeft de gemeente afgesproken in het coalitieakkoord. Zo ontstaan er meer kansen op een betaalbare woning voor een- en tweepersoonshuishoudens. De flexwoningen komen bovenop de al geplande woningbouw. Het zorgt voor woonruimte die er anders niet of niet op tijd zou zijn

Gemeente en corporaties onderzochten samen de haalbaarheid van 5 locaties voor het plaatsen van 200 flexwoningen. Het gaat om de locaties op de voormalige IJsselcentrale in Harculo (40), Oosterenkexterne-link-icoon (60), Nijverheidstraat bij de Herberg (28) en campus Windesheim (42) waar straks onder andere studenten op de campus kunnen gaan wonen en Scholtensteeg in Stadshagen (30).

 Het voormalig kantoorgebouw aan de Zwartewaterallee 14 gaat veranderen. Hier komen 88 appartementen voor de sociale verhuur. Op de website van SWZexterne-link-icoon leest u hier meer over.

We gaan voor iedere locatie in gesprek (tijdens bijvoorbeeld een inloopbijeenkomst) met omwonenden en andere belanghebbenden. In ieder geval voordat de planologische procedure start. Dit kan aanleiding geven de plannen nog aan te passen.  Wanneer er een inloopbijeenkomst is, verschilt per locatie. Direct omwonenden krijgen hiervoor een uitnodiging per post.

Ja, ook voor het plaatsen van flexwoningen moet een vergunningprocedure worden gevolgd. Per locatie kan de procedure verschillen. Voor de verbouw van een kantoorgebouw naar permanente appartementen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De plaatsing van flexwoningen willen we mogelijk maken door een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan. Per locatie gaan we vooraf in gesprek met de omwonenden en belanghebbenden en communiceren we over de procedure. 

Flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die dringend woonruimte zoeken in onze gemeente. Denk hierbij aan alleenstaanden, jongeren, ouderen, mensen die willen verhuizen vanwege een baan, mensen in echtsscheidingssituaties, kwetsbare doelgroepen met een begeleidingsvraag en statushouders met een verblijfsvergunning die wachten op permanente woning in onze gemeente.  

Een flexwoning is voor een één- of tweepersoonshuishouden. 

De woningen worden allemaal sociale huurwoningen. De huurprijs is op dit moment nog niet bekend. Die vindt u terug in de verhuuradvertentie, zodra de woningen in de verhuur gaan. 

U kunt zich nu nog niet inschrijven voor een flexwoning. Als de woningen klaar zijn vindt u ze op de Woningzoekerexterne-link-icoon

 We verwachten dat de eerste flexwoningen vanaf eind 2024 verhuurd gaan worden. 

De woningbouwcorporaties zorgen voor het beheer en de leefbaarheid van de tijdelijke woningen, net als bij andere woningbouwprojecten van de woningcorporaties. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeente en omwonenden. Deze afspraken kunnen dus per locatie  verschillen.

Zwolle krijgt ongeveer 3,5 miljoen euro subsidie vanuit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft landelijk 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen. Deze regeling stimuleert gemeenten en provincies om op korte termijn extra betaalbare woningen te realiseren boven op de reguliere bouwproductie.