Foodtruck bij de Wijthmenerplas

Zwolle heeft drie recreatieplassen, waarvan de Wijthmenerplas de grootste en meest bezochte is. In de winter wordt hier veel gewandeld en in de zomer wordt er op mooie dagen veel gerecreëerd. Bij de Wijthmenerplas, is ruimte om een tijdelijke standplaats aan te bieden voor een foodtruck. Er wordt gedacht aan een creatieve, hippe foodtruck, waar (ook) gezonde en betaalbare hapjes en drankjes kunnen worden besteld.

De gemeente Zwolle daagt je uit om een opvallend creatief plan te bedenken om op deze locatie een rol als gastheer te vervullen.

Ambities voor de foodtruck

Zwolle wil aantrekkelijker worden voor kenniswerkers, pioniers, eigen inwoners en studenten. Daarom is 2021 het kompas vastgesteld om Zwolle meer te ontwikkelen als een experimentele, creatieve en ondernemende Hanzestad. Ook binnen het domein “Vrije Tijd” willen we aan deze ambitie bijdragen. De nieuwe invulling van de locatie voor een foodtruck moet bijdragen aan het creatieve imago van de stad en daarmee aantrekkelijk zijn voor de relatief jonge bezoekers van de plas. Er wordt dan ook gedacht aan een hip, creatief en jong concept dat een aanvulling is op het huidige aanbod van horeca bij de Wijthmenerplas. Dit kan worden aangetoond door foto’s en sfeerimpressies van de foodtruck toe te voegen bij de motivatie en door te beschrijven hoe creativiteit en onderscheidenheid een rol spelen in het concept.

We snappen dat niet iedereen alleen maar trek heeft in gezonde snacks. Het reguliere aanbod snacks mag dan ook op de menukaart staan. Zwolle heeft ambities als gezonde stad en wil die ambities ook graag terugzien op de menukaart van deze foodtruck. Hoe ga jij bezoekers verleiden om juist die gezonde hap te kiezen? Dit kan worden aangetoond door een conceptmenukaart toe te voegen aan de motivatie voor jouw aanbod voor deze standplaats. Met daarbij een toelichting hoe jij denkt gasten te verleiden tot een gezonde keuze. De mate van betaalbaarheid, aanvullend gezond aanbod en de aanpak om een gezonde keuze te maken worden beoordeeld bij dit criterium.

Bij take-away-horeca liggen verspilling en verrommeling op de loer. Het is daarom belangrijk dat jouw initiatief qua materiaalgebruik, ingrediënten en werkwijze circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. In jouw aanbod voor deze locatie wordt beschreven hoe je gaat inzetten op circulariteit en duurzaamheid en hoe zwerfafval wordt voorkomen.

We zoeken naar een haalbare invulling voor deze foodtruck. Dat vraagt om een duidelijk plan waaruit helder wordt: 

  • hoe de aanwezigheid gegarandeerd kan worden in relatie tot andere locaties waar je als foodtruck óók zou kunnen gaan staan (bv andere evenementen)
  • in welke mate aanwezigheid haalbaar is tijdens slecht weer en de winterperiode
  • en, binnen de wensen rond betaalbaarheid, hoe jouw bedrijf voldoende bedrijfsresultaat behaalt voor een gezonde exploitatie.

De ambities spelen een centrale rol in de beoordeling. Op ieder van deze vier criteria wordt per plan een score van nul tot vijf toegekend, waarbij de ingediende plannen worden gewogen ten opzichte van elkaar. Die inschrijver met het hoogst aantal punten gaat verder in gesprek met de gemeente.

Deelname

Elke partij kan zich inschrijven als sollicitant door uiterlijk op 1 juni 2024 de gevraagde documenten te sturen naar wijthmenerplas@zwolle.nl.

Wat vragen wij? 

Elke inschrijver doet een vrijblijvend voorstel. Voor inschrijvers geldt het volgende: 

  • Je dient de beschrijving van jouw plan uiterlijk op 1 juni 2024 in door deze per mail te verzenden naar wijthmenerplas@zwolle.nl
  • Je gaat in de beschrijving van jouw plan in ieder geval in op de punten die staan benoemd op pagina 10 in de uitvraag.
  • Je kunt geen rechten ontlenen aan de inschrijving en de gemeente is niet gehouden aan enige vorm van schadevergoeding indien dit traject onverhoopt wordt stopgezet.

Meer informatie

In de volledige uitvraag voor de foodtruckexterne-link-icoon vind je meer informatie over de locatie, de kaders en randvoorwaarden en over de selectieprocedure. Ook vind je hier een overzicht van de documenten die je moet aanleveren.