Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u iets wilt verkopen, aanbieden of aanprijzen op een andere plek dan een markt. Het gaat hierbij om een vaste plek die voor iedereen toegankelijk is. U kunt daarbij bijvoorbeeld gebruik maken van een kraam, tafel of een voertuig. U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen met DigiD of eHerkenning.

Beschrijving

Soorten standplaatsen

  1. Commerciële vaste standplaats
  2. Commerciële seizoenstandplaats
  3. Commerciële incidentele standplaats
  4. Ideële incidentele standplaats

Commerciële vaste standplaats

Dit is een standplaats die u periodiek gebruikt. Bijvoorbeeld wekelijks of op vastgestelde tijden.

Commerciële seizoenstandplaats

Een standplaats waarop u oliebollen verkoopt. Deze vaste plekken voor oliebollenkramen mag uin november en december gebruiken.

Commerciële incidentele standplaats

Dit is bijvoorbeeld een standplaats voor promotionele doeleinden of kerstbomen.

Ideële incidentele standplaats

Een standplaats waarbij de verkoopopbrengst voor een niet-commercieel doel is.

Voor de commerciële vaste- en seizoenstandplaatsen gelden de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle én de regelgeving uit het Standplaatsenbeleid 2012.

Aanvragen

Nodig voor de aanvraag

Voor de aanvraag van de vergunning heeft u een tekening of foto nodig van het voertuig, de kraam of de tafel, waarmee u de standplaats gebruikt. Zet daarbij ook de afmetingen.

U kunt digitaal een aanvraag indienen voor een

standplaatsvergunning met DigiDexterne-link-icoon

standplaatsvergunning met eHerkenningexterne-link-icoon

De duur van de behandeling

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Standplaatsenkaart

Op de Standplaatsenkaartexterne-link-icoon kunt u zien of uw gewenste locatie beschikbaar is.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Bij het aanvragen van een vergunning horen leges (kosten). Als u een vergunning voor een standplaats aanvraagt, bent u verplicht die te betalen. De leges staan los van de vraag of hij verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer hij geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De kosten zijn afhankelijk van het soort vergunning, zie Leges, vergunningen en verordeningen. Verder moet u precariorechten betalen voor het gebruiken van gemeentelijke grond.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels

Standplaatsenbeleid 2012externe-link-icoon