Gebruiksruimte Gehandicapten­parkeerplaats

Afmetingen algemene gehandicaptenparkeerplaats

  • Haaksparkeren  ≥ 3,5 x 5,0 meter
  • Langsparkeren  ≥ 3,5 x 6,0 meter
  • Bij een algemene parkeerplaats wordt altijd een op-  en afrit gerealiseerd
  • hoogte bedieningsknoppen parkeerautomaat/parkeermeter 0,90 à 1,20 m

De inrichting en uitvoering van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen dienen aan de eisen wat betreft maatvoering te voldoen. Deze maatvoering bestaat, naast de standaardmaatvoering voor een parkeervak, uit een extra strook naast én achter de auto. Deze extra manouvreerruimte is nodig bij het gebruik hulpmiddelen zoals rolstoelen en rollators.

In veel gevallen kan de manoeuvreerruimte samenvallen met een looproute of een deel van de rijbaan, mits deze hiervoor veilig gebruikt kan worden. Dit laatste is niet het geval bij doorgaand verkeer, maar bijvoorbeeld wel in een verkeersluw gebied, aan het uiteinde van een doodlopende parkeerplaats of in een voetgangersgebied.

Bij een algemene gehandicaptenparkeerplaats dient altijd een op- en afrit naar het voetpad te worden gesitueerd. Het trottoir dat direct naast het gehandicaptenparkeervak ligt, moet obstakelvrij worden gehouden. Door een gehandicaptenparkeerplaats slim te situeren –bijvoorbeeld dicht bij een oversteek- kan gebruik worden gemaakt van de al aanwezige opritjes.

Afmetingen individuele gehandicaptenparkeerplaats

  • Langsparkeren  ≥ 2,0 x 6,0 meter
  • Haaksparkeren  ≥ 3,5 x 5,0 meter
  • Schuin parkeren ≥ 3,5 x 5,0 meter

De inrichting en uitvoering van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen is maatwerk omdat het om specifieke gebruikers gaat. Afhankelijk van de aard van de handicap is al dan niet extra breedte nodig.

Vrije draai- en manouvreerruimte

  • Gebruiksruimte voor meter of automaat ≥ 2,1x 2,1 meter, drempelloos bereikbaar

Bij voorzieningen zoals parkeerautomaten moet voldoende ruimte zijn om te kunnen keren. 

Vrije hoogte

  • Informatie bij parkeermeter of -automaat tussen 1,4 en 1,6 meter
  • Bedieningselement parkeermeters en -automaten tussen 0,9-1,2 meter

Veel parkeerplaatsen in Zwolle zijn gratis voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Er moet echter wel naar gestreefd worden om parkeermeters en -automaten vanaf de parkeerplaats volgens de richtlijnen bruikbaar en bereikbaar te maken. De automaten dienen zodanig geplaatst te zijn dat ze door iedereen bediend kunnen worden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de maximale bedieningshoogte.