identificatie iconGeslachtsregistratie aanpassen

Op uw geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP) staat uw geslacht vermeld: man of vrouw. Bent u transgender en wilt u de geslachtsregistratie aanpassen, dan regelt u dat in uw geboortegemeente. U kunt eventueel dan ook uw voornamen wijzigen. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

Om uw geslacht op uw geboorteakte aan te laten passen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 16 jaar of ou­der. Toestemming van uw ouders is niet nodig.
  • U kunt de aan­vraag al­leen in Zwolle doen als u in Zwolle ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan vraagt u de aanpassing bij die ge­meen­te aan.
  • Bent u in het buitenland geboren? Dan regelt u de aanpassing bij de gemeente Den Haag  
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook minimaal 1 jaar in Nederland wonen met een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.
  • Het is niet mogelijk om “Onbekend” als officiële geslachtsaanduiding te hebben.

Meer informatie vindt u op www.transgenderinfo.nl 

Aanpassing van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.

Afspraak maken

U moet een afspraak maken voor de aanvraag. Dat kan telefonisch via 14 038.

Bij de afspraak hebt u nodig:

  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
  • een ver­kla­ring ‘Wijziging geslacht’ van een aan­ge­we­zen des­kun­di­ge (niet ouder dan 6 maanden).

Aangewezen deskundigen

De deskundigenverklaring vraagt u aan bij de daarvoor erkende instanties:

  • het VU me­disch cen­trum (VUmc) in Am­ster­dam
  • het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) in Gro­nin­gen
  • het Leids Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum (LUMC) in Lei­den

De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.

Wijziging van voornamen

Als u dat wilt, dan kunt u uw voornamen wijzigen in de voornamen die bij uw nieuwe geslacht passen. U mag ook meer of minder voornamen laten registreren dan u eerder had. De voornaamswijziging is gratis als u het bij dezelfde afspraak doet.

Als u niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit, dan wordt de mogelijkheid tot voornaamswijziging beoordeeld naar de regels van uw nationaal recht.

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. U moet wel rekening houden met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

De gemeente Zwolle wijzigt uw geslacht en eventueel uw voornamen op uw geboorteakte. Woont u niet in Zwolle, dan geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u woont. Daarna wordt uw geslacht aangepast in de basisregistratie personen (BRP).

Vervangen identiteitsdocumenten

Na de aanpassing van uw gegevens in de BRP kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning is door de aanpassing niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren bij de aanvraag voor een nieuw document.

Uw oude gegevens

In de BRP blijven uw oude gegevens over het andere geslacht bewaard. Deze gegevens zijn historisch gemaakt. Wilt u deze historische gegevens verwijderen? Stuur dan een verzoek naar afdeling Burgerzaken van uw woongemeente om deze historische gegevens definitief te verwijderen. Na verwijdering kunnen de gegevens  niet meer hersteld worden.

Ook bij de ouders, kinderen en (ex)partner van de transgender worden de nieuwe gegevens opgenomen. Wil hij of zij dit niet? Dan kan deze persoon een verzoek indienen in zijn of haar woongemeente om de nieuwe gegevens te laten verwijderen.

Andere organisaties inlichten

Overheidsorganisaties waar u klant bij bent, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen,  krijgen automatisch bericht over uw gewijzigde gegevens. Andere (commerciële) organisaties moet u zelf informeren. Op de website Transgender Info  staat meer over het informeren van andere organisaties.

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle