Gezondheidsverklaring (voorheen 'Eigen Verklaring')

De Gezondheidsverklaring heette vroeger de Eigen Verklaring. Er staan vragen op over uw gezondheid. Als u een Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, kijkt het CBR of u gezond genoeg bent om deel te nemen aan het verkeer. Het CBR beoordeelt dus of u uw rijbewijs mag halen of verlengen. Kijk voor meer informatie op de site van het CBR: www.cbr.nl