Gezondheidsverklaring (voorheen 'Eigen Verklaring')

U kunt een papieren Gezondheidsverklaring kopen aan een publieksbalie in het Stadskantoor. Daarvoor moet u wel eerst een afspraak maken.

Maak direct uw afspraak

Dit moet u meenemen naar uw afspraak

 • een geldig legitimatiebewijs
 • contant geld of pinpas. U betaalt de kosten gelijk aan de balie.

Digitaal aanvragen

U kunt ook een digitale Gezondheidsverklaring aanvragen. Daarvoor heeft u uw DigiD-code nodig. De aanvraag doet u via de site van het CBR: MijnCBR
Let op: voor het online aanvragen van uw verklaring, heeft u een DigiD-code nodig met sms-beveiliging. Betaling gaat via iDeal.

De Gezondheidsverklaring heette vroeger de Eigen Verklaring. Er staan vragen op over uw gezondheid. Als u een Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, kijkt het CBR of u gezond genoeg bent om deel te nemen aan het verkeer. Het CBR beoordeelt dus of u uw rijbewijs mag halen of verlengen. Kijk voor meer informatie op de site van het CBR: www.cbr.nl

U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als

 • u rijexamen gaat doen.
 • in bepaalde gevallen als u het rijbewijs wilt verlengen.
 • u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE).
 • u 75 jaar of ouder bent.

De gezondheidsverklaring bestaat in drie uitvoeringen:

 1. Gezondheidsverklaring Rijbewijs A en B.
 2. Gezondheidsverklaring Groot Rijbewijs.
 3. Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+.

Voor de laatste twee moet altijd een medisch verslag worden ingevuld. Bij de verklaringen voor rijbewijs C en D, gebeurt dit door een Arbo-arts. Huisartsen keuren in principe niet hun eigen patiënten.

Verklaring

De 'Gezondheidsverklaring Rijbewijs A en B' is nodig bij:

 • aanvraag rijbewijs A, B of BE
 • omwisselen militair- of buitenlands rijbewijs A, B of BE
 • vernieuwing voor mensen met een 'medische indicatie' die jonger zijn dan 75 jaar;
 • bij een rijbewijs met beperkte geldigheid (minder dan tien jaar);
 • bij tussentijdse wijzigingen in de gezondheid voor mensen die jonger zijn dan 75 jaar.

De 'Gezondheidsverklaring Groot Rijbewijs' is nodig bij:

 • het verlengen of halen van het rijbewijs C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E.

De 'Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+ is nodig bij:

 • mensen die 75 jaar zijn op de dag dat hun rijbewijs vernieuwd moet worden.
 • mensen die 75 jaar zijn op de dag dat ze een aanvraag voor vernieuwing van hun rijbewijs indienen.

De kosten voor een rijbewijskeuring.

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-zit-het-met-de-kosten-voor-mijn-rijbewijskeuring

Gezondheidsverklaring voor T-rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 kunt u ook een Gezondheidsverklaring aanvragen als u zich wilt laten keuren voor het T-rijbewijs. De categorie T (Trekker) is toen namelijk toegevoegd op: 

 • ‘Gezondheidsverklaring’
 • ‘Gezondheidsverklaring CDE’
 • ‘Gezondheidsverklaring met Geneeskundig verslag (75+)’.

U  kunt de nieuwe Gezondheidsverklaring met de T-categorie bestellen bij het CBR.

Naar aanleiding van de eigen verklaring geeft CBR een gezondheidsverklaring af. Zij zetten dit digitaal in het rijbewijzenregister. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Meer informatie:

Aandoeningen of medicijngebruik

Heeft u een medische aandoening en/of gebruikt u medicijnen? Dan is uw rijbewijs misschien korter dan 10 jaar geldig. Als dat zo is, dan moet u wel gekeurd worden als u uw rijbewijs verlengt. Voor brom- en snorfietsers verandert er niets door de verhoging van de keuringsleeftijd.

Keuring rijgeschiktheid

Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Gezondheidsverklaring invullen. Keuringsartsen letten tijdens de keuring onder andere op:

 • uw zicht
 • hoe uw armen en benen functioneren
 • hoe hoog uw bloeddruk is.

Het merendeel van de bestuurders kan na een kleine aanpassing weer gewoon achter het stuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sterkere glazen of een bril.

Als u vragen heeft over deze verklaring neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie leges rijbewijzen.