Grond terugvragen is nodig

De openbare gemeentelijke grond wordt ingezet om de stad gezond en leefbaar te houden. Geen eenvoudige opgave nu de stad verder groeit en de grond schaarser wordt.  Er is vraag naar meer woningen en ruimte voor andere vormen van mobiliteit. De veranderingen van het klimaat (wateroverlast en hitte in de stad) vragen om andere manieren van bouwen maar ook om de aanleg en het beheer van groenvoorzieningen. Ook de energietransitie vraagt om grote aanpassingen, boven en onder de grond. Al deze opgaven strijden om de steeds beperkter wordende ruimte.  

Het gebruiken of in bezit nemen van gemeentelijke grond door inwoners en bedrijven bemoeilijkt het uitvoeren van de noodzakelijke veranderingen. De gevolgen zijn groot:  

  • Minder groen in de stad heeft negatieve effecten op prettig wonen en leven
  • Vernietiging van groen is een aanzienlijke kostenpost  
  • Problemen in de bereikbaarheid van de ondergrond (kabels, leidingen, rioleringen)
  • Vertraging in de Energietransitie (problemen bij nieuwe transformatorhuisjes en elektriciteitsbekabeling)
  • Problemen bij aanpassingen of uitbreidingen in de openbare ruimte

Los van al deze dingen is een brede aanpak nodig omdat de gemeente vanuit het gelijkheidsprincipe, één lijn wil trekken voor alle inwoners van Zwolle.

Cartoon huizen met tuintje en pratende buren (Ruben Bongenaar)

Contact

Vragen? Bel 14 038 (vijf cijfers) of mail naar grondgebruik@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over oneigenlijk grondgebruik.