Oneigenlijk Grondgebruik

Grond is schaars in Zwolle. Ook de openbare ruimte, waarin we wonen, werken, ontmoeten en bewegen, staat onder druk.  De gemeente wil haar eigen grond in de openbare ruimte daarom nu en in de toekomst zo goed mogelijk kunnen benutten. In het belang van alle inwoners. 

We hebben laten onderzoeken hoeveel gemeentelijke grond gebruikt wordt door inwoners of bedrijven. Het gaat bij elkaar opgeteld om een oppervlak van 51 voetbalvelden aan grond dat oneigenlijk, dus zonder afspraken, wordt gebruikt door derden.  

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen dit oneigenlijk grondgebruik wijk voor wijk gaan aanpakken. De gemeente start vanaf het voorjaar van 2024 met het terugvragen van gemeentegrond. 

Wethouder Arjan Spaans over Oneigenlijk grondgebruik

Contact

Vragen? Bel 14 038 (vijf cijfers) of mail naar grondgebruik@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over oneigenlijk grondgebruik.