Aanpak oneigenlijk grondgebruik 

Eind 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders beleid over grondgebruik ‘Uitgifte groen en reststroken’ vastgesteld en gepubliceerd. Dit beleid beschrijft onder andere de criteria die gebruikt worden om de situaties te beoordelen. Per wijk wordt bekeken hoe de gemeente de openbare ruimte in de toekomst wil inrichten en waar het gaat knellen. Wat zijn op wijkniveau de meest actuele inzichten rond de inrichting van Zwolle voor de toekomst? Waar knelt het?

We zullen de aanpak wijk voor wijk uitrollen. Zo kunnen we leren van voorgaande wijken en het proces zorgvuldig inrichten. Het is de bedoeling om in de loop van het voorjaar van 2024 te starten. We willen in 6 fases heel Zwolle benaderd hebben. Het hele traject zal zo'n vier jaar in beslag nemen.

In elke wijk organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst met uitgebreide uitleg en de mogelijkheid om vragen te stellen. Inwoners en bedrijven die oneigenlijk gebruik maken van gemeentegronden krijgen daarna een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Daarin worden waar dat kan, de verschillende mogelijkheden besproken.  

Waar sprake is van oneigenlijk grondgebruik worden verschillende opties aangeboden: de grond kan worden teruggegeven en in oorspronkelijke staat worden hersteld of worden gekocht van de gemeente. Wat in uw geval van toepassing is, hangt van de situatie af.

Illustratie mannen die de hand schudden (Ruben Bongenaar)

Kaart fasering oneigenlijk grondgebruik

Op de kaart hieronder ziet u welke wijk we in welke fase benaderen. 

Open de kaart in groot scherm.externe-link-icoon

Voor nu ligt het in de planning de wijken in deze volgorde te benaderen. Het kan nodig zijn van deze volgorde af te wijken om redenen die we nu nog niet kunnen voorzien. Aan deze huidige weergave kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Vragen? Bel 14 038 (vijf cijfers) of mail naar grondgebruik@zwolle.nl.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over oneigenlijk grondgebruik.