Hondenpoepvrij

Overlast verminderen

U kunt zelf helpen om de overlast van hondenpoep terug te dringen.

Zo kunt u bijvoorbeeld een antihondenpoepbord schilderen. De gemeente heeft hiervoor een doe-het-zelfpakket met voorbeelden beschikbaar.

Meer acties

Er zijn ook diverse andere acties mogelijk. Zo zijn er spandoeken beschikbaar, die opgehangen kunnen worden. U kunt ook met buurtbewoners afspreken om een stuk groen hondenpoepvrij te houden of oproepjes in de wijkkrant zetten. Onder aan deze pagina vindt u een aantal voorbeelden.

Op de hondenkaart staat precies waar een hond wel en niet vrij mag lopen.

Zelf ideeën?

Heeft u zelf ideeën om de overlast van hondenpoep te verminderen? Neem dan contact op met uw wijkregisseur. U vindt de contactgegevens van de wijkregisseurs links onderaan op elke startpagina van de wijken.

Voorbeelden om overlast te verminderen

Geef een positief signaal af

Heeft u een hond en wilt u uw buren laten weten dat u geen overlast veroorzaakt? Laat het dan zien. Met een positieve houding kunt u al veel bereiken en onbegrip wegnemen.

Zet een oproep in de wijkkrant

U kunt aandacht vragen voor de overlast van hondenpoep door in de wijkkrant een oproep te plaatsen aan de hondenbezitters zich aan de regels te houden.

Schilder een anti-hondenpoepbord

Eigengemaakte borden op specifieke overlastplekken helpen om de overlast van hondenpoep te verminderen. Als u een bord wilt maken, kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur. De gemeente zorgt voor het bord en de verf en ook voor het plaatsen van het bord. Voor de borden zijn voorbeelden beschikbaar maar u kunt -in overleg met uw wijkregisseur ook zelf een bord ontwerpen.

Spreek de overlastveroorzaker aan

U kunt overlastveroorzakers zelf aanspreken op ongewenst gedrag van de hond (of kat). Vindt u dit moeilijk, dan kunt u hulp vragen van Buurtbemiddeling van Travers. Getrainde vrijwilligers proberen samen met u en de overlastveroorzaker een oplossing te vinden voor de overlast. Kijk ook op: traverswelzijn.nlexterne-link-icoon

Doe een ludieke actie

U kunt de aandacht vestigen op overlast van hondenpoep door bijvoorbeeld vlaggetjes te plaatsen bij de uitwerpselen. Natuurlijk kunt u ook andere acties bedenken om de overlast tegen te gaan. De gemeente wil daarbij graag ondersteunen.

Meld ernstige overlast

Mochten de hierboven genoemde acties niet leiden tot vermindering van de overlast, meld dit dan bij de gemeente. Medewerkers van Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwolle kunnen proberen de overlastveroorzaker te achterhalen, aan te spreken en te beboeten.