Hoofdstructuur grote doorgaande wegen en fietspaden

Op belangrijke looproutes binnen wijken en tussen wijken (inclusief centrum) moet extra aandacht zijn voor algemene eisen, en meer specifieke aandacht voor langere afstand verplaatsingen (directheid, routeherkenning en bankjes). Looproutes langs hoofdwegen hebben extra aandacht nodig. Ze dragen bij aan de leefbaarheid.