Horeca vestigen

Bent u van plan uw horecabedrijf te openen in Zwolle? We heten u van harte welkom in onze mooie stad! De historische binnenstad is compact, sfeervol en hèt kloppende hart van Zwolle en de regio. Zwolle heeft veel ambitie om toekomstbestendig te groeien en een jonge doelgroep te trekken. Die ambitie behalen we niet met de historische binnenstad alleen. Met de horecavisie 2019-2023 sluiten we aan bij deze ambitie door mogelijkheden te creëren voor toevoeging van horeca in het grotere centrumgebied. Daar hoort ook de Spoorzone bij.

Uitbreiding in innovatie en kwaliteit

In de horecavisie is het centrumgebied opgedeeld in verschillende deelgebieden met ieder een eigen profiel. Toevoeging van horeca is geen doel op zich. Horeca wordt alleen toegevoegd, wanneer het concept iets nieuws toevoegt aan het aanbod in Zwolle en het passend is binnen het betreffende profiel van het deelgebied. Die profielen van deelgebieden zijn te vinden in het document “Horecastructuur Zwolle -– Van Spronsen”.

Uitbreiding hotelkamers

In Zwolle is marktruimte voor 200 extra hotelkamers tot 2025 en nog eens 100 kamers voor de jaren daarna. Hostels vallen hier niet onder. In de horecavisie en de daarbij behorende brochure en afwegingskader is te lezen welke criteria Zwolle hanteert voor medewerking aan een nieuw hotel initiatief. Dat houdt onder andere in dat voor grootschaliger hotels de voorkeur uitgaat naar vestiging in de Spoorzone of de Zwartewaterzone. In de binnenstad is ruimte voor enkele kleine initiatieven.

Zwolle werkt alleen mee met concepten die echt creatief en onderscheidend zijn en vorm krijgen door een thema te kiezen.