Huisregels huldiging PEC Zwolle

Voor de huldiging van PEC Zwolle gelden dezelfde gedragsregels als in het MAC3PARK stadion. Dit betekent dat we respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan. Bij betreden van het evenement gaat u akkoord met onderstaande regels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden:

 • U moet instructies van de organisatie, de beveiliging of de politie altijd opvolgen.
 • Als u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, moet u het evenemententerrein verlaten.
 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenemententerrein  weigeren.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken, in bezit te hebben of te verhandelen op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om (alcoholische) dranken mee te nemen op het evenemententerrein. 
 • Het is verboden om vuurwerk, fakkels of andere hierop gelijkende producten in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben. 
 • Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan flyers of andere zaken uit te delen op en rond het evenemententerrein. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. 
 • Op grond van gedrag op het terrein of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of de politie u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden. 
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker. 
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn (bijvoorbeeld door de melding: 'geen toegang voor onbevoegden' of 'verboden toegang') of daar waar een accreditatie voor nodig is.
 • De organisatie doet een dringend beroep op alle bezoekers het evenemententerrein schoon te houden en gebruik te maken van de afvalbakken die op het terrein te vinden zijn. 
 • Op het evenemententerrein zijn verschillende sanitaire voorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis te gebruiken. Wildplassen is op of om het terrein niet toegestaan. 
 • Op het evenemententerrein is een EHBO-post aanwezig deze bevindt zich aan de rechterzijde van het podium (zijde Wethouder Alferinkweg). De organisatie verzoekt publiek alle medewerking te verlenen bij het werk van de EHBO en andere hulpdiensten. 
 • Door het betreden van het evenemententerrein wordt toestemming gegeven voor het gebruik van de door of namens de organisatie gemaakte foto’s en/of video’s voor publicitaire doeleinden.