Veiligheid

Je veilig voelen en veilig zijn is een belangrijke voorwaarde om fijn te kunnen leven, wonen, werken en recreëren. De verantwoordelijkheid voor het beleid omtrent veiligheid ligt bij de gemeente. Samen met veel partijen, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie en het Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners zelf, wordt er dagelijks gewerkt aan een veilig woon- en leefklimaat. Op deze pagina leest u hoe u hierbij kunt helpen.

Strategische Veiligheidsagenda 2023-2026

Zwolle is een veilige stad. Dit is iets waar we trots op zijn, want veiligheid ontstaat niet vanzelf en is het resultaat van iedereen die de stad en anderen een warm hart toedraagt. Ondanks deze inzet zijn er ontwikkelingen die de openbare orde en veiligheid raken. Deze ontwikkelingen, het brede veiligheidsbeeld en dat wat we nodig hebben om te werken aan een veilig Zwolle voor iedereen vormen de basis voor de Strategische Veiligheidsagendaexterne-link-icoon . In deze agenda staan de thema’s die de komende jaren extra aandacht krijgen centraal en staat beschreven hoe de gemeente een veilige samenleving wil behouden.