Veiligheidshuis

Gemeente Zwolle neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Partijen werken daarin samen aan integrale veiligheid en complexe domein overstijgende probleemsituaties.

De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacy-protocol. Kijk op Veiligheidshuisijsselland.nlexterne-link-icoon.