Veilig ondernemen

Winkelcriminaliteit is voor ondernemers een groot probleem. Landelijk onderzoek toont aan dat ondernemers, en dan vooral de detailhandel, hieraan jaarlijks meer dan een miljard euro schade leiden. Een schadepost van enorme omvang.  Zwolle kent een eigen aanpak van winkelcriminaliteit. Gezamenlijkheid staat daarbij centraal.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkelcriminaliteit komt in veel vormen voor. Dat varieert van de betrekkelijk ‘simpele’ winkeldiefstal tot inbraak en overvallen al of niet in combinatie met geweld. Een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen van winkelcriminaliteit is de toepassing van de methodiek die gebaseerd is op het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Zwolle maakt hiervan gebruik. Dit houdt in dat in overleg en nauwe samenwerking partijen zoals de gemeente, de politie, de brandweer en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en natuurlijk de ondernemers gestructureerd werken aan maatregelen om winkelcriminaliteit tegen te gaan.

Schouw

Een 0-meting in de vorm van een schouw is hierbij een belangrijk instrument. Betrokken partners bekijken aandachtig het winkelgebied en de winkels die zich daarin bevinden. Allerlei zaken die te maken hebben met veiligheid passeren daarbij de revue, zoals de inrichting van het winkelgebied, verlichting, verloedering door bijvoorbeeld graffity. Op grond van de resultaten van deze schouw stellen de samenwerkingspartners een plan van aanpak op dat leidend is voor verdere inspanningen en te nemen maatregelen.  

Goede afspraken

Op het moment dat een ondernemer onverhoopt toch slachtoffer wordt van criminaliteit is het belangrijk dat vooraf goede afspraken met de politie zijn gemaakt. Aangifteprocedures dienen eenvoudig en helder te zijn en niet meer tijd in beslag te nemen dan strikt noodzakelijk is. Het is ook van belang dat de ondernemer op de hoogte blijft van de inspanningen die door de politie worden gedaan om het misdrijf op te lossen.

Gradaties

Het Keurmerk Veilig Ondernemen kent een aantal gradaties. Een onafhankelijk instantie beoordeelt en toetst het plan van aanpak en de bereikte resultaten. Positieve resultaten worden beloond met de toekenning van een ster en de uitreiking van een certificaat aan het betreffende winkelgebied. 

Rol Brandweer

Als samenwerkingspartner biedt de brandweer aan om winkelscans en gebiedsscans uit te voeren op het gebied van brandveiligheid. De praktijk wijst uit dat vluchtroutes in winkelpanden door de jaren heen een opslagfunctie hebben gekregen. Ook constateert de brandweer regelmatig dat er afvalcontainers met daarin brandbaar materiaal tegen gevels van de winkeliers zijn geplaatst en daar ook ’s nachts blijven staan. Bij calamiteiten kunnen deze zaken leiden tot gevaarlijke en dus ongewenste situaties. Door ondernemers hierop te attenderen, zijn zij in de gelegenheid passende maatregelen te treffen.