Buurtpreventie

Digitale Buurtpreventie is een bewonersinitiatief voor en door inwoners. Door samen te werken en een WhatsApp-groep te starten maken buurtbewoners de buurt veiliger.

Politie, gemeente en bewoners werken samen met de stichting Whatsapp Buurtpreventie (WABP). Met chat-apps zoals WhatsApp waarschuwen bewoners elkaar op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Met borden in de straat en stickers op de voordeur laten ze zien dat ze samenwerken aan een veilige buurt.

Wilt u een groep in uw buurt oprichten of deelnemen aan een groep?

Check of er al een WABP-groep actief is in uw buurt op www.wabp.nlexterne-link-icoon. Meldt u zich dan aan op de website om met de groep in contact te komen.

Is er geen groep actief in de buurt, volg dan het stappenplan. 

Stappenplan WABP

Peil de behoefte

Vraag aan buurtbewoners of ze mee willen doen. Plaats daarvoor een oproep op www.zwolle.nl/mijnwijkexterne-link-icoon of bezorg een briefje bij uw buren. 

Tip: Burendag in september of NLdoet in maart zijn goede momenten om met de buren te bespreken of zij mee willen doen aan WABP-groep.

Maak een gebiedsindeling

Met welke straten willen jullie een groep beginnen? Maak het gebied niet te groot, maar ook niet te klein. Een goede vuistregel is: alle deelnemende buren moet je vanuit je huis kunnen zien.

Stel de regels vast

Maak duidelijke regels. Kijk op www.wabp.nlexterne-link-icoon voor voorbeelden zoals:

  • Iedereen van 18 jaar en ouder in het gebied kan mee doen.
  • Deel alleen berichten over onveilige situaties in de groep. Voor acute situaties altijd het noodnummer 112 bellen.
  • Gebruik voor koetjes en kalfjes een andere app.
  • Zet de huisregels in de groepsomschrijving van je Whatsappgroep zodat deze voor iedereen beschikbaar is en gemakkelijk naar verwezen kan worden.

Kies beheerders

Kies twee beheerders die elkaar kunnen vervangen. Zij zorgen voor het naleven van de regels en het contact in de groepsapp. Maak een gmail-account zodat zij het beheer eenvoudig aan elkaar kunnen overdragen.

Contact met de wijkagent en gemeente

De beheerder neemt contact op het Wijkservicepunt externe-link-icoonvan de gemeente en met de wijkagent externe-link-icoonom afspraken te maken over de samenwerking.

Bij het Wijkservicepunt kan de beheerder attentieborden aanvragen. De gemeente hangt de borden op.

Bij de stichting externe-link-icoonWhatsapp Buurtpreventie (WABP) kan een aanvraag gedaan worden voor raam- en deurstickers. 

Meld jullie groep aan

Ga naar www.wabp.nlexterne-link-icoon om je groep aan te melden. De groep wordt ingedeeld op postcodes.

KLAAR! Een veilige buurt maken we samen!