Kinderstraat

Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen.

In Zwolle kunnen bewoners van hun straat een Kinderstraat maken.

In een Kinderstraat is op geregelde tijden geen doorgaand verkeer. Zo krijgen kinderen extra veel ruimte om op straat te spelen.
Bewoners plannen en organiseren deze dagen. De gemeente helpt hierbij door bijvoorbeeld afzetlint te leveren.

Flyer Kinderstraat

spelregels kinderstraat.pdf

Als uw straat Kinderstraat wordt, ontvangt u hiervan een bevestiging van de gemeente. De straat krijgt dan twee officiële Kinderstraatborden.

Als u een Kinderstraat wilt organiseren, kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.
Dat kan via dit aanmeldformulier. Of telefonisch via 14038.

Uw wijkbeheerder neemt hierna contact met u op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de spelregels doorgesproken. Dan wordt ook duidelijk of uw straat een Kinderstraat kan worden.

Als u vragen heeft over de Kinderstraat neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Hier zijn geen kosten aan verbonden

Voor de organisatie:

Organiseert u een Kinderstraat? U kunt deze conceptbrief gebruiken om buurtbewoners te informeren.

bewonersbrief kinderstraat.pdf

Kijk op www.zwolle.nl/doemee voor Kinderstraten van anderen en meer initiatieven van bewoners.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl