Kinderstraat

Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen. In Zwolle kunnen bewoners daarom van hun straat een Kinderstraat maken.

Beschrijving

In een Kinderstraat mogen tijdelijk geen auto's komen. Zo krijgen kinderen extra veel ruimte om op straat te spelen.

Bewoners plannen en organiseren deze dagen. De gemeente helpt mee door bijvoorbeeld afzetlint of dranghekken te leveren.

Als uw straat Kinderstraat wordt, ontvangt u hierover een brief van de gemeente. De straat krijgt dan twee officiële Kinderstraatborden.

Aanvraag

Als u een Kinderstraat wilt organiseren, kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.

Dat kan telefonisch via 14 038 (vijf cijfers). Of via één van onderstaande aanmeldformulieren:

De wijkregisseur neemt hierna contact met u op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de spelregels doorgesproken. Dan wordt ook duidelijk of uw straat een Kinderstraat kan worden.

Contact

Als u vragen heeft over de Kinderstraat neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Het kost niets om de Kinderstraat te organiseren.

Spelregels voor het organiseren van een Kinderstraat

Voor de organisatie

1. Minimaal twee bewoners organiseren de Kinderstraatdag. Deze bewoners zijn bij de gemeente bekend en hebben hierover vooraf overleg gehad met de wijkregisseur.

2. Bewoners overleggen de datum en tijden van de Kinderstraatdagen met de gemeente.

3. De Kinderstraatdagen worden zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen georganiseerd.

4. Ook kinderen uit andere straten in de buurt mogen deelnemen aan de Kinderstraatdagen.

Afsluiting straat

5. Bewoners brengen zelf de afsluitlinten aan. Deze worden gebracht door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkregisseur.

6. Bewoners plaatsen zelf de spandoeken en eventueel borden bij de ingang van de straat.

7. Door de inrichting moet het duidelijk zijn voor de kinderen dat het Kinderstraatdag is.

8. Als door de weersverwachtingen of andere omstandigheden de Kinderstraat niet doorgaat, dan mag deze straat niet onnodig worden afgesloten.

9. Nood- en hulpdiensten moeten altijd kunnen passeren. Houd rekening met minimaal 3.5 meter breed en minimaal 4.2 meter vrije doorganghoogte.

Communicatie

10. Bewoners zorgen voor draagvlak. Zij bespreken hun wens voor het eenmalig of regelmatig organiseren van een Kinderstraat met de bewoners uit de straat. Zij kunnen zich eventueel laten adviseren door de wijkregisseur.

11. De bewoners maken tijdig aan de buurt bekend wanneer de Kinderstraatdagen worden gehouden en ook wanneer die niet doorgaat. Een conceptbrief om buurtbewoners te informeren wordt toegestuurd nadat er contact is geweest met de wijkregisseur.

Toezicht houden

12. Tijdens de Kinderstraatdag zijn tenminste twee volwassenen aanwezig. Zij zijn aanspreekpunt en houden toezicht.

13. De gemeente adviseert om bij extra activiteiten tijdens de Kinderstraatdag meer volwassenen toezicht te laten houden en de kinderen te begeleiden.

Gebruik openbare ruimte

14. Bewoners zorgen dat de straat daarna weer opgeruimd en schoon wordt.

15. Bewoners zorgen er voor dat de bestrating, het wegdek en groenvoorzieningen (zoals bomen) niet beschadigd worden. Spelelementen mogen niet worden bevestigd aan bomen en straatmeubilair (zoals straatkolken, goten, verkeerspalen, roosters e.d.)

16. In de bestrating mogen geen pennen, haringen, palen e.d. worden aangebracht.

17. Als bewoners voor wat betreft punt 13, 14 en /of 15 in gebreke blijven dan zal de gemeente naar haar oordeel noodzakelijke herstelwerkzaamheden doen uitvoeren. De kosten worden bij de organisatie in rekening gebracht.

Verder belangrijk

18. De aanwijzingen of bevelen door of namens de burgemeester, de politie, stadstoezicht en/of brandweer gegeven, moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

19. De gemeente wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid die direct verband houdt met de Kinderstraatdagen.