voetbal iconKinderstraat

Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om vlak bij huis veilig te kunnen spelen. In Zwolle kunnen bewoners daarom van hun straat een Kinderstraat maken.

Beschrijving

In een Kinderstraat mogen tijdelijk geen auto's komen. Zo krijgen kinderen extra veel ruimte om op straat te spelen.

Bewoners plannen en organiseren deze dagen. De gemeente helpt mee door bijvoorbeeld afzetlint of dranghekken te leveren.

Als uw straat Kinderstraat wordt, ontvangt u hierover een brief van de gemeente. De straat krijgt dan twee officiële Kinderstraatborden.

Aanvraag

Als u een Kinderstraat wilt organiseren, kunt u contact opnemen met uw wijkbeheerder.

Dat kan telefonisch via 14 038 (vijf cijfers). Of via één van onderstaande aanmeldformulieren:

Uw wijkbeheerder neemt hierna contact met u op voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de spelregels doorgesproken. Dan wordt ook duidelijk of uw straat een Kinderstraat kan worden.

Contact

Als u vragen heeft over de Kinderstraat neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Het kost niets om de Kinderstraat te organiseren.

Spelregels voor het organiseren van een Kinderstraat

Voor de organisatie

1. Minimaal twee bewoners organiseren de Kinderstraatdag. Deze bewoners zijn bij de gemeente bekend en hebben hierover vooraf overleg gehad met de wijkbeheerder.

2. Bewoners overleggen de data en tijden van de Kinderstraatdagen met de gemeente.

3. De Kinderstraatdagen worden zoveel mogelijk op dezelfde tijdstippen georganiseerd.

4. Ook kinderen uit andere straten in de buurt mogen deelnemen aan de Kinderstraatdagen.

Afsluiting straat

5. Bewoners brengen zelf de afsluitlinten aan. Deze worden gebracht door de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met de wijkbeheerder.

6. Bewoners plaatsen zelf de spandoeken en eventueel borden bij de ingang van de straat.

7. Door de inrichting moet het duidelijk zijn voor de kleintjes dat het Kinderstraatdag is.

8. Als blijkt dat door de weersverwachtingen en/of andere omstandigheden geen activiteiten zullen worden gehouden in een straat dan mag deze straat niet onnodig worden afgesloten.

9. Nood- en hulpdiensten moeten ten alle tijden kunnen passeren. Houd rekening met minimaal 3.5 meter breed en minimaal 4.2 meter vrije doorganghoogte.

Communicatie

10. De bewoners maken tijdig aan de buurt kenbaar wanneer de Kinderstraatdagen worden gehouden en ook wanneer ze worden afgelast. Een conceptbrief om buurtbewoners te informeren wordt toegestuurd nadat het gesprek met de wijkbeheerder heeft plaatsgevonden.

Toezicht houden

11. Tijdens een gewone Kinderstraatdag zijn tenminste twee volwassen vrijwilligers aanwezig. Deze zijn aanspreekpunt en houden toezicht.

12. De gemeente adviseert om bij extra activiteiten tijdens de Kinderstraatdag meer volwassen vrijwilligers toezicht te laten houden en de kinderen te begeleiden.

Gebruik openbare ruimte

13. Zorg dat de gebruikte openbare ruimte schoon wordt opgeleverd.

14. Er morgen geen beschadigingen worden toegebracht aan de bestrating c.q. het wegdek en groenvoorzieningen (inclusief bomen). Ook mogen geen spelelementen worden bevestigd aan bomen en straatmeubilair (zoals straatkolken, goten, verkeerspalen, roosters e.d.)

15. In de bestrating mag niet worden gebroken. Er mogen geen pennen, haringen, palen e.d. worden aangebracht.

16. Indien bewoners voor wat betreft punt 12, 13 en /of 14 in gebreke blijven dan zal de gemeente naar haar oordeel noodzakelijke herstelwerkzaamheden doen uitvoeren. De kosten worden bij de organisatie in rekening gebracht.

Verder belangrijk

17. De aanwijzingen of bevelen door of namens de burgemeester, de politie, stadstoezicht en/of brandweer gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

18. De gemeente wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid die direct verband houdt met de Kinderstraatdagen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle