Veelgestelde vragen cameratoezicht in de binnenstad

In de binnenstad hangen extra beveiligingscamera’s. Ze dragen bij aan de veiligheid op straat. Op deze pagina een nadere toelichting over het hoe en waarom van cameratoezicht.

Er hangen camera’s in de binnenstad van Zwolle om overlast op straat tegen te gaan. De camera’s bieden de politie en gemeente de mogelijkheid om de omgeving goed in de gaten te houden en snel in te spelen op overlast en eventuele incidenten.

De besluitvorming over de inzet van publiek cameratoezicht ligt bij de burgemeester en de gemeenteraad. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de camerabeelden. De gemeente zorgt voor het beheer van de camera’s.

De locaties van de nieuwe camera’s zijn in overleg met de politie gekozen: Dijkstraat, Sassenstraat, Gasthuisplein en Bethlehemkerkplein. Bijna alle extra camera’s zijn al opgehangen, alleen de camera aan het Gasthuisplein ontbreekt nog vanwege de bouwwerkzaamheden. Deze camera wordt half juli geïnstalleerd. 

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten in het gebied Gasthuisplein/Oude Vismarkt/Koningsplein en het gebied Sassenstraat/Bethlehemkerkplein/Nieuwe Markt sinds 2014 is toegenomen. Het doel van het toezicht is om snel in te kunnen spelen op overlast en eventuele incidenten.

Met borden wordt aan bezoekers van de binnenstad duidelijk gemaakt dat men het gebied met cameratoezicht betreedt.

Het doel van het cameratoezicht is handhaving van de openbare orde op openbare plaatsen, daarvoor worden de beelden gebruikt. Dat betekent de politie de publieke ruimte zoals de straten bekijkt, maar niet de woningen.

De beelden worden door de politie bekeken op het hoofdbureau in Zwolle. De politie kijkt met name ‘live’ mee tijdens uitgaansavonden en grote evenementen.

Inwoners kunnen de beelden niet opvragen of bekijken, dat is aan de politie. Bent u slachtoffer van criminaliteit en vermoedt u dat er mogelijk beelden van zijn? Geef dit dan aan bij uw aangifte. Doe dit zo snel mogelijk.

De politie zal alleen de beelden opvragen als men het vermoeden heeft dat de beelden daadwerkelijk een meerwaarde hebben in een opsporingsonderzoek.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.