In de proeftuin leren we op een andere manier kijken, denken en doen

Hulp en steun voor jeugd en gezinnen in hun eigen omgeving organiseren. Thuis, op school of in de wijk, zodat de ondersteuning aansluit op de vraag en gericht is op duurzaam oplossen en normaliseren. Hiervoor is een nieuw samenspel nodig tussen alle voorzieningen in de sociale basis, het Sociaal wijkteam (SWT) en de jeugdhulpaanbieders.

In de stadsdelen Zwolle West en Zuid werken de Sociale wijkteams sinds een jaar samen met partners zoals jeugdhulpaanbieders, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties in de proeftuin Samenspel in de wijk.   

‘In de proeftuin leren we op een andere manier kijken, denken en doen bij ondersteuningsvragen van gezinnen’, vertelt SWT-medewerker Iris. ‘We stellen niet alleen de hulpvraag gericht op het kind centraal. We kijken, samen met betrokken jeugdhulpaanbieders en partners in de sociale basis, juist naar de omgeving van het kind en alle relaties binnen die omgeving. Als een kind vaak overprikkeld is, gaan we niet meteen op zoek naar een diagnose. We proberen juist om samen de betekenis van de overprikkeling beter te begrijpen’, gaat Alet Lummen, systeemtherapeutisch werker van het SWT verder. ‘Als een gezin een groot verlies heeft geleden, kan het zijn dat dit voor spanningen zorgt tussen ouders wat het overprikkelde gedrag van het kind kan verklaren. Door de overprikkeling kan het voor de leerkracht van het kind lastig zijn om het kind goed te begrijpen op school. Wij bieden hulp door de betrokkenen anders te laten kijken naar hun relatie met elkaar en de gedachten van de ander beter te leren begrijpen. Daardoor komt er vaak al beweging. Want als ouders en kinderen, en voor hun belangrijke andere personen in de omgeving, elkaar beter begrijpen, zien we dat de vraag naar individuele hulp voor het kind naar de achtergrond verdwijnt.’  

Alles hangt met elkaar samen 

Een ander voorbeeld is de kijk op depressiviteit onder jongeren. ‘In plaats van te vragen hoe lang de jongere zich depressief voelt of meteen medicatie aan te bieden, is het zinvoller om samen met de jongere en ouders te onderzoeken wat er speelt en wat hen bezighoudt. We brengen samen in beeld hoe het contact met familie, vrienden, medeleerlingen en leerkrachten is. Hoe zijn bepaalde patronen ontstaan en welke betekenis hebben die nu voor zowel de jongere als de ouders? Al die relaties brengen we bij elkaar in een systemogram. Zo’n schema helpt om aandacht te vestigen op de interactie tussen relaties die er voor jongere en ouders toe doen. Je kunt een mens namelijk niet los zien van zijn omgeving. Het systemische gedachtegoed, hoe we dat in nieuwe casuïstiek toepassen en de inzichten die het oplevert in het samenwerken en samen leren, maakt de proeftuin tot een succes’, vertelt Alet.  

Hoe werkt de proeftuin? 

Wekelijks bespreken het SWT, jeugdhulpaanbieders en andere betrokkenen uit het netwerk van het kind en gezin diverse casussen. Samen met jeugdhulpaanbieders kijken we met een bredere blik naar de context, zodat de ondersteuning aansluit op de vraag en gericht is op duurzaam oplossen en normaliseren. In alle proeftuinbijeenkomsten worden leervragen opgehaald: wat werkt wel, wat werkt niet, wat zijn de succesverhalen en hoe verloopt de samenwerking? Maar ook: welke soort casussen worden ingebracht, en zijn hierin patronen te zien? Elke drie maanden wordt gezamenlijk geëvalueerd, worden de leervragen aangescherpt en worden nieuwe ontwikkeldoelen opgesteld. Benieuwd hoe dit gaat? We laten het je in deze video zien:

Hoe gaat het verder? 

Eind juni vonden de leerbijeenkomsten met partners uit de wijk in Zuid en West plaats. Daarbij waren ook jeugdhulpaanbieders uitgenodigd om samen terug te blikken op ervaringen in de proeftuin. ‘Het vertragen, even stil staan en samen anders kijken, denken en doen staat tijdens de leerbijeenkomsten centraal’, vertelt Geraldine IJzerman, teamleider Sociaal Wijkteam West. ‘Het is mooi dat inmiddels al ruim tachtig partners op een manier bij de proeftuin zijn aangeschoven. De andere manier van antwoorden op een hulpvraag verspreidt zich dus als een olievlek over de twee wijken’, zegt Geraldine trots. Eind september staan de volgende leerbijeenkomsten gepland. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de proeftuin? Of wil je een casus inbrengen? Neem dan contact op met Marianne Volaart: m.volaart@zwolle.nl.