Individuele inkomenstoeslag

Hebt u langer dan drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien Individuele Inkomenstoeslag krijgen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.

Beschrijving

De Individuele Inkomenstoeslag is in 2024:

 • € 463 voor alleenstaanden
 • €   66 voor alleenstaande ouders
 • € 659 voor een echtpaar/samenwonenden

Meer uitleg over de Individuele Inkomenstoeslag:

De gemeente Zwolle heeft onderzoek laten doen naar wie de extra’s het hardst nodig hebben. Hieruit blijkt dat alleenstaanden en mensen die samenwonen minder financiële ruimte hebben voor noodzakelijke uitgaven. Daarom is hun toeslag hoger.

Het geld is om u extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld om te sparen voor spullen die u echt nodig heeft in uw huis. Zoals een bank, koelkast, wasmachine, gordijnen of vloerbedekking.

Zijn de uitgaven die nodig zijn hoger dan de inkomenstoeslag? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

De Individuele Inkomenstoeslag wordt één keer per 12 maanden verstrekt. U kunt de toeslag 12 maanden na uw laatste aanvraag weer opnieuw aanvragen.

Voorwaarden

Lees hieronder wanneer u recht heeft op inkomenstoeslag.

Er is recht op inkomenstoeslag als:

 • u 21 jaar of ouder bent, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • uw (gemiddelde) inkomen de afgelopen 36 maanden niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm.
 • of als u over de afgelopen 3 kalenderjaren kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft gehad.
 • of als er de afgelopen 36 maanden sprake was van een schulddienstverleningstraject.
 • uw vermogen niet te hoog is.
 • u de afgelopen 3 jaren geen student was. En u maakt(e) geen gebruik van de
  • Wet op de Studiefinanciering.
  • Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.
 • u de laatste 12 maanden geen Individuele Inkomenstoeslag ontving.
 • u niet in de gevangenis zit.

Het inkomen van u en uw eventuele partner mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt. 

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld. Toeslagen van de Belastingdienst tellen niet mee. 

In het overzicht ziet u ook hoe hoog uw vermogen mag zijn.

Meest voorkomende inkomensgrenzen
21 jaar tot AOW-leeftijd110% bijstandsnorm (netto)Maximaal vermogen
Alleenstaand€ 1.367,33€   7.575
Alleenstaande ouder€ 1.367,33€ 15.150
Echtpaar of samenwonend,
met of zonder kinderen
€ 1.953,32€ 15.150

Aanvraag

U kunt uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. U kunt digitale bewijsstukken direct toevoegen.

Het handigst is, als u de bewijsstukken van tevoren vast opzoekt en digitaal klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn? U voegt de bewijsstukken bij wanneer daar om wordt gevraagd.

Voor uw aanvraag hebben we van u en uw mogelijke partner altijd een digitale kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig.

Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Zwolle? Dan hebben we ook de volgende digitale bewijsstukken nodig:

 • Een bewijsstuk van het inkomen van de vorige maand van u en uw mogelijke partner
 • Een bewijsstuk van de kwijtschelding gemeentebelasting (alleen als u kwijtschelding heeft). De gegevens hiervan kunt u vinden in www.mijnloket.gblt.nlexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Een kopie van uw bankpas.

Zodra u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Meer informatie nodig

Naast de gegevens die u bij uw aanvraag verstrekt, gebruikt gemeente Zwolle ook:

 • gegevens die al bij gemeente Zwolle bekend zijn
 • gegevens uit (gemeentelijke) bestanden die gemeente Zwolle mag inzien

Soms hebben we nog extra informatie nodig. Dan krijgt u hierover een bericht in MijnLoketexterne-link-icoon.

Uw aanvraag volgen

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk. Op MijnLoketexterne-link-icoon ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolleexterne-link-icoon helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.